-->

User config

Search

Categories

[Cello] Yu Ping (于萍) - The Gold Grassland (金色草原) (2009) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 31, 2009 with 0 Comments
Yu Ping (于萍) - The Gold Grassland (金色草原)
| WAV+CUE | 372 MB | Cello | Instrumental | 2009 |

专辑名称: 金色草原 大提琴 于萍
歌唱艺人:于萍
出版:广东音像出版社出品公司:广州市凤林文化传播有限公司
ISRC:CN-F18-09-553-00/A.J6
日期:2009/12/23

Tracklist:
01  草原恋 Cǎo Yuán Liàn
Thảo Nguyên Luyến
02  天边 Tiān Biān
Thiên Biên
03  我和草原有个约定 Wǒ Hé Cǎo Yuán Yǒu Gè Yuē Dìng
Ngã Hòa Thảo Nguyên Hữu Cá Ước Định
04  呼伦贝尔大草原 Hū Lún Bèi Ěr Dà Cǎo Yuán
Hô Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên
05  陪你一起看草原 Péi Nǐ Yī Qǐ Kàn Cǎo Yuán
Bồi Nâm Nhất Khởi Khán Thảo Nguyên
06  鸿雁 Hóng Yàn
Hồng Nhạn
07  蒙古人 Měng Gǔ Rén
Mông Cổ Nhân
08  蓝色的蒙古高原 Lán Sè De Měng Gǔ Gāo Yuán
Lam Sắc Đích Mông Cổ Cao Nguyên
09  父亲的草原母亲的河 Fù Qin De Cǎo Yuán Mǔ Qin De Hé
Phụ Thân Đích Thảo Nguyên Mẫu Thân Đích Hà
10  草原夜色美 Cǎo Yuán Yè Sè Měi
Thảo Nguyên Dạ Sắc Mỹ
11  牧歌 Mù Gē
Mục Ca
12  天堂 Tiān Táng
Thiên Đường

FF | MC | BD | MG | AD | Demo |

Other Albums:
Yu Ping - The Golden Strings (金色琴弦) (2011) [WAV]
Yu Ping - The Gold Grassland (金色草原) (2009) [WAV]
Yu Ping - Violoncello Rhapsody (2007) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE