-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Wu Fang (伍芳) - Jasmine Flower (茉莉花 Mạt Lị Hoa) (2006) [WAV]

Posted by TUE on Dec 31, 2009 with 0 Comments
Wu Fang (伍芳) - Jasmine Flower (茉莉花 Mạt Lị Hoa)
Ngũ Phương (伍芳) - Mạt Lị Hoa (茉莉花)
| WAV+CUE | 379 MB | Guzheng/Instrumental | 2006 |

专辑名称:茉莉花
艺 术 家:伍芳
音乐类型:Asia 亚洲音乐
唱片公司:東芝EMI
发行时间:2006/06

Tracklist:
01.茉莉花 Mạt Lị Hoa
Mò Lì Hua
02.又見炊烟 Hựu Kiến Xuy Yên
Yòu Jiàn Chui Yan
03.南泥湾 Nam Nê Loan
Nán Ní Wan
04.是情非情 Thị Tình Phi Tình
Shì Qíng Fei Qíng
05.雪中蓮 Tuyết Trung Liên
Xuĕ Zhong Lián
06.佳人曲 Giai Nhân Khúc
Jia Rén Qu
07.君心我心 Quân Tâm Ngã Tâm
Jun Xin Wǒ Xin
08.夜来香 Dạ Lai Hương
Yè Lái Xiang
09.茶馬古道 Trà Mã Cổ Đạo
Chá Mă Gŭ Dào
10.美麗的神話 Mỹ Lệ Đích Thần Thoại
Mĕi Lì De Shén Huà
11.芳草無情 Phương Thảo Vô Tình
Fang Căo Wú Qíng
12.弯弯的月亮 Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
Wān Wān De Yuè Liàng

YD | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE