-->

User config

Search

Categories

[New Age, World] Various Artists - The Grand Orient Canyon (东方大峡谷) (2005) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 5, 2009 with 0 Comments
Various Artists - The Grand Orient Canyon (东方大峡谷)
Đông Phương Thần Vận Hệ Liệt - Đông Phương Đại Hạp Cốc
| WAV+CUE | 439MB | New Age, Folk, World, Instrumental | 2005 |

唱片名称:东方神韵系列-东方大峡谷
辑艺人:群星
出品人:周建潮
作曲、音乐监制:黄荟
发行公司:中国唱片上海公司
出版时间:2005年

Artists:
打击乐 Percussion:陈崴 Chen Wei、陈庆 Chen Qing
柳琴 Liuqin、中阮 Zhongruan:张强 Zhang Qiang
中阮 Zhongruan、大阮 Daruan、吉它 Guitar:沈非 Shen Fei
胡西它尔 Khushtar、萨罗德 Sarod:姚策 Yao Ce
竹排筒、竹板琴、格龙布斯、安格隆琴: 陈崴 Chen Wai
小提琴独奏 Violin:刘云智 Liu Yunzhi
键盘 Keyboard、钢琴 Piano:陈敏 Chen Min
唢呐 Suona (Laba):胡波 Hu Bo
二胡 Erhu:严洁敏 Yan Jiemin、赵戈 Zhao Ge、王颖 Wang Ying、
赵磊 Zhao Lei、罗宇辉 Luo Yuhu、金钥 Jin Yai、刘虹 Liu Hong、
王艳 Wang Yan、高能 Gao Neng、于川 Yu Chuan、李甜甜 Li Tiantian、詹丽君 Zhan Lijun

Tracklist:
01.晨雾 Thần Vụ
The Gaoligong Mountain At Dawn
02.登埂河温泉 Đăng Canh Hà Ôn Tuyền
Spring Beside The Deng Geng River
03.雪临听命山 Tuyết Lâm Thính Mệnh San
Snow On The Tingming Mountain
04.走进山寨 Tẩu Tiến San Trại
Entering The Nu Village
05.摇篮歌 Diêu Lam Ca
Lullaby
06.人马驿道 Nhân Mã Dịch Đạo
A Footpath Of Caravans
07.高山湖 Cao San Hồ
Mountain Lakes
08.阔时节 Khoát Thời Tiết
The Koushi Festival (The New Year Of The Lisu People)
09.石月亮 Thạch Nguyệt Lượng
Stone Moon
10.峡谷天堑 Hạp Cốc Thiên Tiệm
Deep Chasm In The NuJiang River
11.古歌 Cổ Ca
An Old Melody From Orient Canyon
12.遥远的峡谷 Diêu Viễn Đích Hạp Cốc
The Gorge In The Distance

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE