-->

User config

Search

Categories

[Guzheng/Folk] Qiu Ji (邱霁) - Fen Hong Lian (粉红莲 Phấn Hồng Liên) (2012) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jan 2, 2013 with 2 Comments
Qiu Ji (邱霁) - Fen Hong Lian (粉红莲 Phấn Hồng Liên)
| WAV+CUE | 281 MB | Guzheng/Folk/Instrumental | 2012 |

专辑名称: 粉红莲
专辑艺人: 邱霁
发行公司: 雨果唱片
碟  号: HRP7310-2
发行时间: 2012-12-5

Tracklist:
01. 散楚词 Sàn Chǔ Cí
Tán Sở Từ
02. 雨溅海棠花 Yǔ Jiàn Hǎi Táng Huā
Vũ Tiên Hải Đường Hoa
03. 昭君怨 Zhāo Jūn Yuàn
Chiêu Quân Oán
04. 四合如意 Sì Hé Rú Yì
Tứ Hợp Như Ý
05. 月儿高 Yuè Er Gāo
Nguyệt Nhân Cao
06. 粉红莲 Fěn Hóng Lián
Phấn Hồng Liên
07. 浪淘沙 Làng Táo Shā
Lãng Đề Sa
08. 三六 Sān Liù
Tam Lục
09. 出水莲 Chū Shuǐ Lián
Xuất Thủy Liên
10. 闹台 Nào Tái
Nháo Đài

PC | YD | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. @Unknown: New link updated for "Qiu Ji (邱霁) - Fen Hong Lian (粉红莲 Phấn Hồng Liên) (2012) [WAV]"

    ReplyDelete