-->

User config

Search

Categories

[Pipa] Zhao Cong - New Talks Of Pipa (琵琶新语 Tỳ Bà Tân Ngữ) (2010) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jun 21, 2010 with 1 Comments
Zhao Cong - New Talks Of Pipa
Triệu Thông (赵聪) - Tỳ Bà Tân Ngữ (琵琶新语)
| WAV+CUE | 306 MB | Pipa/Instrumental | 2010 |

专辑名称:琵琶新语
歌唱艺人:赵聪
版权提供:北京双唱文化传播有限责任公司
专有发行:广东星文文化传播有限公司
出版:广东音像出版社
时间:2010-05-21
ISRC:CN-F18-10-355-00/A.J6

Tracklist:
01 飞天乐舞 Phi Thiên Nhạc Vũ
Flying Dance
02 康定印象 Khang Định Ấn Tượng
The Story My Mother Told Me
03 离别时刻 Ly Biệt Thời Khắc
Time To Say Goodbye
04 醉香 Túy Hương
Intoxicating Fragrance
05 柔情似水 Nhu Tình Tự Thủy
Tender Like Water
06 天地英雄 Thiên Địa Anh Hùng
Warriors Of Heaven And Earth
07 琵琶语 Tỳ Bà Ngữ
Whisper From Pipa
08 Hey Jude (嗨,朱迪)
09 辛德勒名单 Schindler's List
10 天高云淡 Thiên Cao Vân Đạm
Clear Sky

BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Zhao Cong & Qin Wanmin - Carmen (卡门) (2005) [FLAC]
Zhao Cong - Sound Of China - Dance In The Moon (2007) [WAV]
Zhao Cong & Xin Xing Chen - Forever Sutra (经典永恒) (2009) [FLAC]
Zhao Cong - New Talks Of Pipa (琵琶新语) (2010) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. giữa wav và ape/flac thì dân tình sẽ chọn wav hơn anh ạ :) em muốn giữ chất lượng wav hơn mà xem ra cái vụ cue là khó rồi :))

    ReplyDelete