User config

Search

Categories

[Xun, Xiao] The Best Collection Of Chinese Xun And Xiao (中国埙箫名曲大全) (2008) (2CD) [WAV]

Posted by TUE on Jul 30, 2010 with 2 Comments
The Best Collection Of Chinese Xun And Xiao (中国埙箫名曲大全) (2CD)
| WAV+CUE | 902MB | Xiao, Xun, Folk, Instrumental | 2008 |

专辑中文名: 中国埙箫名曲大全
表演者:张维良/王次恒/黄金成/赵良山/等
出版社:中国科学文化音像出版社
发行公司:北京文雅之声文化传媒有限公司
ISRC:CNA230840500
發行時間:2008-08-01

Tracklist:
Disc 1
01  梅花三弄 (箫)  张维良 Méi Huā Sān Nòng (Xiāo) Zhāng Wéi Liáng
Mai Hoa Tam Lộng (Tiêu) Trương Duy Lương
02  苏武牧羊 (埙)  王次恒 Sū Wǔ Mù Yáng (Xūn) Wáng Cì Héng
Tô Vũ Mục Dương (Xun) Vương Thứ Hằng
03  双声恨 (箫)  王次恒 Shuāng Shēng Hèn (Xiāo) Wáng Cì Héng
Song Thanh Hận (Tiêu) Vương Thứ Hằng
04  月下海棠 (埙)  王次恒 Yuè Xià Hǎi Táng (Xūn) Wáng Cì Héng
Nguyệt Hạ Hải Đường (Xun) Vương Thứ Hằng
05  泣长城 (箫)  黄金成 Qì Cháng Chéng (Xiāo) Huáng Jīn Chéng
Khấp Trường Thành (Tiêu) Hoàng Kim Thành
06  楚歌 (埙)  赵良山 Chǔ Gē (Xūn) Zhào Liáng Shān
Sở Ca (Xun) Triệu Lương San
07  杨翠喜 (箫)  黄金成 Yáng Cuì Xǐ (Xiāo) Huáng Jīn Chéng
Dương Thúy Hỉ (Tiêu) Hoàng Kim Thành
08  苦道行 (埙)  赵良山 Kǔ Dào Háng (Xūn) Zhào Liáng Shān
Khổ Đạo Hàng (Xun) Triệu Lương San
09  熏风曲 (箫)  王次恒 Xūn Fēng Qū (Xiāo) Wáng Cì Héng
Huân Phong Khúc (Tiêu) Vương Thứ Hằng
10  南乡小调 (埙)  赵良山 Nán Xiāng Xiǎo Diào (Xūn) Zhào Liáng Shān
Nam Hương Tiểu Điệu (Xun) Triệu Lương San
11  梧桐月 (箫)  张维良 Wú Tóng Yuè (Xiāo) Zhāng Wéi Liáng
Ngô Đồng Nguyệt (Tiêu) Trương Duy Lương
12  哀郢 (埙)  赵良山 Āi Yǐng (Xūn) Zhào Liáng Shān
Ai Dĩnh (Xun) Triệu Lương San
13  清明上河图 (箫)  张维良 Qīng Míng Shàng Hé Tú (Xiāo) Zhāng Wéi Liáng
Thanh Minh Thượng Hà Đồ (Tiêu) Trương Duy Lương

Disc 2
01  阳关三叠 (埙)  王次恒 Yáng Guān Sān Dié (Xūn) Wáng Cì Héng
Dương Quan Tam Điệp (Xun) Vương Thứ Hằng
02  傍妆台 (箫)  张维良 Bàng Zhuāng Tái (Xiāo) Zhāng Wéi Liáng
Bàng Trang Đài (Tiêu) Trương Duy Lương
03  寒江残雪 (埙)  王次恒 Hán Jiāng Cán Xuě (Xūn) Wáng Cì Héng
Hàn Giang Tàn Tuyết (Xun) Vương Thứ Hằng
04  平沙落雁 (箫)  张维良 Píng Shā Luò Yàn (Xiāo) Zhāng Wéi Liáng
Bình Sa Lạc Nhạn (Tiêu) Trương Duy Lương
05  长亭怨慢 (埙)  赵良山 Cháng Tíng Yuàn Màn (Xūn) Zhào Liáng Shān
Trường Đình Oán Mạn (Xun) Triệu Lương San
06  秋江夜泊 (箫)  张维良 Qiū Jiāng Yè Bó (Xiāo) Zhāng Wéi Liáng
Thu Giang Dạ Bạc (Tiêu) Trương Duy Lương
07  骆驼颂 (埙)  赵良山 Luò Tuo Sòng (Xūn) Zhào Liáng Shān
Lạc Đà Tụng (Xun) Triệu Lương San
08  妆台秋思 (箫)  王次恒 Zhuāng Tái Qiū Sī (Xiāo) Wáng Cì Héng
Trang Đài Thu Tư (Tiêu) Vương Thứ Hằng
09  流水行云 (埙)  黄金成 Liú Shuǐ Xíng Yún (Xūn) Huáng Jīn Chéng
Lưu Thủy Hành Vân (Xun) Hoàng Kim Thành
10  霓裳曲 (箫)  王次恒 Ní Shang Qū (Xiāo) Wáng Cì Héng
Nghê Thường Khúc (Tiêu) Vương Thứ Hằng
11  湖乡春晚 (埙)  赵良山 Hú Xiāng Chūn Wǎn (Xūn) Zhào Liáng Shān
Hồ Hương Xuân Vãn (Xun) Triệu Lương San
12  淡水暮色 (箫)  王次恒 Dàn Shuǐ Mù Sè (Xiāo) Wáng Cì Héng
Đạm Thủy Mộ Sắc (Tiêu) Vương Thứ Hằng

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Nhờ bác up lại lần nữa nha. Thanks.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @michelle ly: Đã cập nhật link Adrive cho album "The Best Collection Of Chinese Xun And Xiao (2008) [2CD] [WAV]".

      Delete