-->

User config

Search

Categories

[Flute] Zhao Xiao-feng & Zhou Jia-yin - Presence Flute - Snowing (飘雪) (1998) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Nov 20, 2010 with 0 Comments
Zhao Xiao-feng & Zhou Jia-yin - Presence Flute - Snowing (飘雪)
Triệu Hiểu Phong - Thanh Dương Trường Địch - Phiêu Tuyết
| FLAC (Tracks) | 354MB | Flute, Easy Listening, Instrumental | 1998 |

专辑中文名: 清扬长笛 - 飘雪
专辑歌手: 赵晓峰(长笛), 周佳音
专辑出版: 中国唱片广州分公司
专辑ISRC: CN-F13-98-363-00/A.J6
发行时间: 1998年

Tracklist:
01. 千千阙歌 There Is Only You In My Heart
Thiên Thiên Khuyết Ca
02. 棋子 Qí Zǐ
Kỳ Tử
03. 心太软 Xīn Tài Ruǎn
Tâm Thái Nhuyễn
04. 忘情水 Wàng Qíng Shuǐ
Vong Tình Thủy
05. 雪人 Xuě Rén
Tuyết Nhân
06. 路灯下的小女孩 Lù Dēng Xià De Xiǎo Nǚ Hái
Lộ Đăng Hạ Đích Tiểu Nữ Hài
07. 我曾用心爱着你 Wǒ Zēng Yòng Xīn Ài Zhe Nǐ
Ngã Tằng Dụng Tâm Ái Trước Nâm
08. 那一场风花雪月的事 Nà Yī Chǎng Fēng Huā Xuě Yuè De Shì
Na Nhất Trường Phong Hoa Tuyết Nguyệt Đích Sự
09. 飘雪 Falling Snow
Phiêu Tuyết
10. 哭砂 Kū Shā
Khốc Sa
11. 把悲伤留给自己 Bǎ Bēi Shāng Liú Gěi Zì Jǐ
Bả Bi Thương Lưu Cấp Tự Kỷ
12. 北风吹 Běi Fēng Chuī
Bắc Phong Xuy
13. 乡恋 Xiāng Liàn
Hương Luyến
14. 像雾像雨又像风 Xiàng Wù Xiàng Yǔ Yòu Xiàng Fēng
Tượng Vụ Tượng Vũ Hựu Tượng Phong
15. 味道 Wèi Dao
Vị Đạo

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - Faasoft