-->

User config

Search

Categories

[Nanxiao, Guqin] Yu Xiaoqing (喻晓庆) - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]

Posted by TUE on Jun 16, 2018 with 1 Comments
Yu Xiaoqing - Zen Tea V (2018)
Dụ Hiểu Khánh (喻晓庆) - Trà Giới (茶界)
| WAV+CUE | 402MB | Nanxiao, Bansuri, Guqin, Meditative | Full Covers |

专辑名称:茶界V HD珍藏版
专辑艺人:喻晓庆 (南箫/班苏里)
唱片公司:北京龙源之声国际文化传播有限公司
出版公司:中国数字文化集团有限公司
条形码:9787881061580
发行时间:2018年5月

Tracklist:
01 - 一茶入魂 Yi Cha Ru Hun ...4:49
Nhất Trà Nhập Hồn
02 - 从来佳茗似佳人 Cong Lai Jia Ming Si Jia Ren ...3:58
Tòng Lai Giai Mính Tự Giai Nhân
03 - 一叶成芳华 Yi Ye Cheng Fang Hua ...4:45
Nhất Hiệp Thành Phương Hoa
04 - 人间至味 Ren Jian Zhi Wei ...5:16
Nhân Gian Chí Vị
05 - 禅茶之约 Chan Cha Zhi Yue ...5:06
Thiền Trà Chi Ước
06 - 烟火续茶香 Yan Huo Xu Cha Xiang ...6:48
Yên Hỏa Tục Trà Hương
07 - 茶墨香 Cha Mo Xiang ...4:28
Trà Mặc Hương
08 - 一席一天地 Yi Xi Yi Tian Di ...5:14
Nhất Tịch Nhất Thiên Địa
09 - 岩骨花香 Yan Gu Hua Xiang ...3:59
Nham Cốt Hoa Hương
10 - 茶心无尘 Cha Xin Wu Chen ...5:01
Trà Tâm Vô Trần

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Yu Xiaoqing - Zen Tea V (茶界V) (2018) [WAV]
Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]
Wu Na - Zen Tea II (茶界II Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na & Hou Changqing - Zen Tea (茶界 Trà Giới) (2016) [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE