User config

Search

Categories

[Guzheng] Sun Wenyan & He Baoquan - The Hi-Fi World Of Chinese Music - Great Tunes Of Guzheng (1997) [APE]

Posted by TUE on Apr 1, 2009 with 0 Comments
Sun Wenyan & He Baoquan - Great Tunes Of Guzheng
孙文研 & 何宝泉 - 古筝传奇
Tôn Văn Nghiên & Hà Bảo Tuyền - Cổ Tranh Truyền Kì
| APE+CUE | 292 MB | Guzheng/Folk/Instrumental | 1997 |

唱片名称:中国音乐发烧天碟之-古筝传奇
艺人名称:孙文研 & 何宝泉
录音大师:高浪初郎
唱片内容:中国音乐
发行公司:KING RECORDS
唱片压片:JAPAN
发行日期:1997年

Tracklist:
01. 高山流水 High Mountain And Floating Water [0:03:29.67]
Cao Sơn Lưu Thủy
02. 小霓裳 Xiǎo Ní Shang [0:04:15.65]
Tiểu Nghê Thường
03. 白柱 Bái Zhù [0:03:04.45]
Bạch Trụ
04. 泛龙舟 Fàn Lóng Zhōu [0:03:06.10]
Phiếm Long Chu
05. 柳青娘 Liǔ Qīng Niáng [0:03:58.18]
Liễu Thanh Nương
06. 思凡 Sī Fán [0:06:20.20]
Tư Phàm
07. 灯月交辉 Dēng Yuè Jiāo Huī [0:04:03.40]
Đăng Nguyệt Giao Huy
08. 月儿高 Yuè R Gāo [0:09:25.70]
Nguyệt Nhân Cao
09. 蕉窗夜语 Jiāo Chuāng Yè Yǔ [0:04:34.62]
Tiêu Song Dạ Ngữ
10. 杜宇魂 Dù Yǔ Hún [0:04:11.55]
Đỗ Vũ Hồn
11. 崖山哀 Yá Shān Āi [0:07:47.55]
Nhai San Ai
12. 悲翠登泽 Bēi Cuì Dēng Zé [0:04:25.43]
Bi Thúy Đăng Trạch
13. 一点金 Yī Diǎn Jīn [0:01:50.57]
Nhất Điểm Kim
14. 昭君怨 Zhāo Jūn Yuàn [0:03:30.60]
Chiêu Quân Oán
15. 春间流水 Chūn Jiān Liú Shuǐ [0:03:13.13]
Xuân Gian Lưu Thủy

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE