User config

Search

Categories

[Guzheng] Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Huai Jiu Pian (怀旧篇) (2004) [APE]

Posted by TUE on Feb 15, 2009 with 0 Comments
Li Wei - Magic Chinese Zither - Huai Jiu Pia
Lý Vĩ (李炜) - Ma Tranh (魔筝) - Hoài Cựu Thiên (怀旧篇)
| APE+CUE | 282 MB | Guzheng/Folk/Instrumental | 2004 |

黑体]唱片名称:古筝名家李炜《魔筝-怀旧篇》
唱片公司:中国唱片广州公司出版
编号:ISRC CN-F13-04-311-00/A.J6
策划:佰乐国际唱片(香港)有限公司
发行:广东佰乐影视文化传播有限公司发行

Tracklist:
01. 绿岛小夜曲 Lục Đảo Tiểu Dạ Khúc
Lǜ Dăo Xiăo Yè Qu
02. 月光小夜曲 Nguyệt Quang Tiểu Dạ Khúc
Yuè Guang Xiăo Yè Qu
03. 情人的眼泪 Tình Nhân Đích Nhãn Lệ
Qíng Rén De Yăn Lèi
04. 何日君再来 Hà Nhật Quân Tái Lai
Hé Rì Jun Zài Lái
05. 西湖春 Tây Hồ Xuân
Xi Hú Chun
06. 梦里相思 Mộng Lý Tương Tư
Mèng Lĭ Xiāng Sī
07. 明月千里寄相思 Minh Nguyệt Thiên Lý Kí Tương Tư
Míng Yuè Qian Lĭ Jì Xiāng Sī
08. 总有一天等到你 Tổng Hữu Nhất Thiên Đẳng Đáo Nễ
Zǒng Yǒu Yī Tiān Dĕng Dào Nĭ
09. 榕树下 Dong Thụ Hạ
Róng Shù Xià
10. 冬恋 Đông Luyến
Dong Liàn
11. 祈祷 Kì Đảo
Qí Dǎo
12. 梁祝 Lương Chúc
Liáng Zhù

PC | YD | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Li Wei (李炜) - Red Cliff Capriccio (赤壁怀古) (2007) [WAV]
Li Wei (李炜) - The Devil's Guzheng - Broken String (2007) [WAV]
Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Min Yao Pian (民谣篇) (2005) [APE]
Li Wei (李炜) - Butterfly Lovers On Guzheng (筝上蝶) (2004) [WAV]
Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Liu Xing Pian (流行篇) (2004) [APE]
Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Huai Jiu Pian (怀旧篇) (2004) [APE]
Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Rou Qing Pian (柔情篇) (2004) [APE]
Li Wei (李炜) - Qin Zai Shao (琴在烧) (2002) [APE]
Li Wei (李炜) - Zheng Instrument (古筝 流行篇) Vol.1-2-3 [MP3/320K]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE