-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Chang Jing (常静) - Over The Rainbow (彩虹之上) (2006) [APE]

Posted by Trung Tue on Feb 15, 2009 with 0 Comments
Chang Jing (常静) - Over The Rainbow (彩虹之上)
| APE+CUE | 233 MB | Guzheng/Instrumental | 2006 |

专辑中文名: 彩虹之上
专辑英文名: Over The Rainbow
艺术家: 常静
版本: 中国古筝演奏印第安名曲
ISRC CN-A23-06-430-00/A.J6
发行时间: 2006年09月

Tracklist:
01.你在我心 Nễ Tại Ngã Tâm
You Belong To My Heart
02.我的玛利亚 Ngã Đích Mã Lợi Á
Maria My Own
03.常在我心 Thường Tại Ngã Tâm
Always In My Heart
04.是何使然 Thị Hà Sử Nhiên
Por Que Eres Asi
05.再来一杯白兰地 Tái Lai Nhất Bôi Bạch Lan Địa
More Brandy Please
06.月光的魔力 Nguyệt Quang Đích Ma Lực
Magic Is The Moonlight
07.月光暗影 Nguyệt Quang Ám Ảnh
Monnlight And Shadows
08.罂粟 Anh Túc
Amapola
09.宽广地平线 Khoan Quảng Địa Bình Tuyến
Wide Horizon
10.彩虹之上 Thải Hồng Chi Thượng
Over The Rainbow
11.新奥尔良 Tân Áo Nhĩ Lương
New Orleans
12.中央公园 Trung Ương Công Viên
Central Park

PC | YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Chang Jing - Li Xian (离弦) (2004) [WAV]
Chang Jing - Over The Rainbow (彩虹之上) (2006) [APE]
Chang Jing - Beautiful Woman Zheng (筝美人) (2008) [WAV]
Chang Jing - Inner Tranquility (常静同名专辑) (2009) [WAV]
Chang Jing - Shi Zhi Dan Yi (十指弹一) (2010) [WAV]
Chang Jing - Apricot Blossoms Against A Sky (2010) [WAV]
Chang Jing - Cranes Flying (瑞鹤飞) (2012) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE