User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - CD Audio Sound Quality Improvement Technology (2011) [2CD] [WAV]

Posted by TUE on Jul 13, 2013 with 1 Comments
VA - CD Audio Sound Quality Improvement Technology [2CD]
| WAV (Tracks) | 1.05 GB | Various Instruments | 2011 |
This album has same content with "Qi Che Yin Yue Fa Shao Zhi Lu (2008)(2CD)".

唱片名称: 汽车音乐发烧之旅 2CD
唱片艺人: 群星
出版: 珠影白天鹅音像出版社
发行: 广州君乐文化传播有限公司
ISRC: CNF231032600
发行日期: 2011年4月26日

Tracklist:
CD1
01.一千个伤心的理由 (钢琴) Yī Qiān Gè Shāng Xīn De Lǐ Yóu (Piano) 4:58
Nhất Thiên Cá Thương Tâm Đích Lí Do (Cương Cầm)
02.很爱很爱你 (钢琴) Hěn Ài Hěn Ài Nǐ (Piano) 3:53
Ngận Ái Ngận Ái Nhĩ (Cương Cầm)
03.月亮惹的祸 (古筝) Yuè Liàng Rě De Huò (Guzheng) 4:59
Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa (Cổ Tranh)
04.你看你看月亮的脸 (小提琴) Nǐ Kàn Nǐ Kàn Yuè Liàng De Liǎn (Violin) 5:00
Nhĩ Khán Nhĩ Khán Nguyệt Lượng Đích Kiểm (Tiểu Đề Cầm)
05.一场游戏一场梦 (钢琴) Yī Cháng Yóu Xì Yī Cháng Mèng (Piano) 4:58
Nhất Tràng Du Hí Nhất Trường Mộng (Cương Cầm)
06.亲密爱人 (萨克斯) Qīn Mì Ài Rén (Saxophone) 4:49
Thân Mật Ái Nhân (Saxophone)
07.我等到花儿也谢了 (二胡) Wǒ Děng Dào Huā Ér Yě Xiè Le (Erhu) 4:25
Ngã Đẳng Đáo Hoa Nhân Dã Tạ Liễu (Nhị Hồ)
08.驿动的心 (二胡) Yì Dòng De Xīn (Erhu) 4:26
Dịch Động Đích Tâm (Nhị Hồ)
09.任逍遥 (古筝) Rèn Xiāo Yáo (Guzheng) 4:19
Nhậm Tiêu Diêu (Cổ Tranh)
10.白天不懂夜的黑 (钢琴) Bái Tiān Bù Dǒng Yè De Hēi (Piano) 4:27
Bạch Thiên Bất Đổng Dạ Đích Hắc (Cương Cầm)
11.伤心雨 (二胡) Shāng Xīn Yǔ (Erhu) 4:39
Thương Tâm Vũ (Nhị Hồ)
12.爱如潮水 (小号) Ài Rú Cháo Shuǐ (Xiaohao) 5:06
Ái Như Triều Thủy (Tiểu Hào)
13.孤枕难眠 (钢琴) Gū Zhěn Nán Mián (Piano) 4:39
Cô Chẩm Nan Miên (Cương Cầm)
14.今夜你会不会来 (钢琴) Jīn Yè Nǐ Huì Bù Huì Lái (Piano) 4:19
Kim Dạ Nhĩ Hội Bất Hội Lai (Cương Cầm)
15.如果云知道 (萨克斯) Rú Guǒ Yún Zhī Dào (Saxophone) 5:01
Như Quả Vân Tri Đạo (Saxophone)

CD2
01.羞答答的玫瑰静悄悄的开 (古筝) Xiū Dá Dá De Méi Guī Jìng Qiǎo Qiǎo De Kāi (Guzheng) 4:39
Tu Đáp Đáp Đích Mai Côi Tĩnh Tiễu Tiễu Đích Khai (Cổ Tranh)
02.忘记你我做不到 (萨克斯) Wàng Jì Nǐ Wǒ Zuò Bù Dào (Saxophone) 5:07
Vong Kí Nhĩ Ngã Tố Bất Đáo (Saxophone)
03.爱情的故事 (古筝) Ài Qíng De Gù Shì (Guzheng) 4:57
Ái Tình Đích Cố Sự (Cổ Tranh)
04.梦醒时分 (钢琴) Mèng Xǐng Shí Fēn (Piano) 4:24
Mộng Tỉnh Thời Phân (Cương Cầm)
05.明明白白我的心 (古筝) Míng Míng Bái Bái Wǒ De Xīn (Guzheng) 4:22
Minh Minh Bạch Bạch Ngã Đích Tâm (Cổ Tranh)
06.片片枫叶情 (古筝) Piàn Piàn Fēng Xié Qíng (Guzheng) 4:52
Phiến Phiến Phong Hiệp Tình (Cổ Tranh)
07.相约到永久 (小提琴) Xiāng Yuē Dào Yǒng Jiǔ (Violin) 4:32
Tương Ước Đáo Vĩnh Cửu (Tiểu Đề Cầm)
08.你是风儿我是沙 (古筝) Nǐ Shì Fēng Ér Wǒ Shì Shā (Guzheng) 5:15
Nhĩ Thị Phong Nhân Ngã Thị Sa (Cổ Tranh)
09.月亮船 (古筝) Yuè Liàng Chuán (Guzheng) 5:00
Nguyệt Lượng Thuyền (Cổ Tranh)
10.梦里水乡 (古筝) Mèng Lǐ Shuǐ Xiāng (Guzheng) 4:52
Mộng Lí Thủy Hương (Cổ Tranh)
11.念念不忘的情人 (小提琴) Niàn Niàn Bù Wàng De Qíng Rén (Violin) 5:11
Niệm Niệm Bất Vong Đích Tình Nhân (Tiểu Đề Cầm)
12.别亦难 (古筝) Bié Yì Nán (Guzheng) 3:59
Biệt Diệc Nan (Cổ Tranh)
13.花好月圆 (二胡) Huā Hǎo Yuè Yuán (Erhu) 3:58
Hoa Hảo Nguyệt Viên (Nhị Hồ)
14.蓝蓝的天蓝蓝的梦 (小提琴) Lán Lán De Tiān Lán Lán De Mèng (Violin) 4:44
Lam Lam Đích Thiên Lam Lam Đích Mộng (Tiểu Đề Cầm)
15.你那里下雪了吗 (小提琴) Nǐ Nà Lǐ Xià Xuě Le Ma (Violin) 4:45
Nhĩ Na Lí Hạ Tuyết Liễu Mạ (Tiểu Đề Cầm)

BD 1 2 | MG 1 2 | GD 1 2 | Demo | Password: vnltue


© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE