Friday, June 19, 2009

[World Music, Vocal] Various Artists - 2006 Best Of Wind & Souls To Music (2CD) [FLAC]

VA - 2006 Best Of Wind & Souls To Music [2CD]
| FLAC+CUE | 789MB | World Music, Vocal, Instrumental | 2006 |

专辑中文名: 2006风潮精选大碟
专辑英文名: 2006 Best Of Wind
CD编号: CB-113
发行时间: 2006年

Tracklist:
CD1 - 2006 Best Of Wind
01 鲸豚嬉游记 (选自 - 海洋嬉游记) Jīng Tún Xī Yóu Jì
Kình Đồn Hi Du Kí (Tuyển Tự - Hải Dương Hi Du Kí)
02 好天气 (选自 - 弦上漫步) Hǎo Tiān Qì (Xuǎn Zì - Xián Shàng Màn Bù)
Hảo Thiên Khí (Tuyển Tự - Huyền Thượng Mạn Bộ)
03 金瓜石随想曲 (选自 - 陶笛飞行船) Jīn Guā Shí Suí Xiǎng Qǔ
Kim Qua Thạch Tùy Tưởng Khúc (Tuyển Tự - Đào Địch Phi Hành Thuyền)
04 卡拉布列亚的阳光 (选自 - 阳光-舞-甜橙) Kǎ Lā Bù Liè Yà De Yáng Guāng
Tạp Lạp Bố Liệt Á Đích Dương Quang
05 青蚵嫂 (选自 - 来跳舞吧) Qīng Kē Sǎo (Xuǎn Zì - Lái Tiào Wǔ Bā)
06 俊杰日记 (选自 - 颜色 - 俊杰的印象音符) Jùn Jié Rì Jì
Tuấn Kiệt Nhật Kí (Tuyển Tự - Nhan Sắc-Tuấn Kiệt Đích Ấn Tượng Âm Phù)
07 平安夜狂想曲 (选自 - Doggie Trio 三狗组) Píng Ān Yè Kuáng Xiǎng Qǔ
Bình An Dạ Cuồng Tưởng Khúc (Tuyển Tự - Doggie Trio Tam Cẩu Tổ)
08 探戈 1999 (选自 - 境外漂流) Tàn Gē 1999
Tham Qua 1999 (Tuyển Tự - Cảnh Ngoại Phiêu Lưu)
09 我心仰望的喜乐 (选自 - 陶笛美乐地) Wǒ Xīn Yǎng Wàng De Xǐ Lè
Ngã Tâm Ngưỡng Vọng Đích Hỉ Lạc (Tuyển Tự - Đào Địch Mỹ Lạc Địa)
10 行云 (选自 - 荒芜记) Xíng Yún (Xuǎn Zì - Huāng Wú Jì)
Hành Vân (Tuyển Tự - Hoang Vu Kí)
11 欢送 (选自 - 牵 INA 的手) Huān Sòng
Hoan Tống (Tuyển Tự - Khiên INA Đích Thủ)
12 水系 SPA (选自 - 水系 SPA) Shuǐ Xì SPA
Thủy Hệ SPA (Tuyển Tự - Thủy Hệ SPA)

CD2 - Souls To Music (音乐。灵魂。歌声)
01 达悟情歌 (选自 - 飞鱼乐园) Dá Wù Qíng Gē (Xuǎn Zì - Fēi Yú Lè Yuán)
Đạt Ngộ Tình Ca (Tuyển Tự - Phi Ngư Lạc Viên)
02 相思 (选自 - 河) Xiāng Sī (Xuǎn Zì - Hé)
Tương Tư (Tuyển Tự - Hà)
03 四重溪 (选自 - 恋恋温泉) Sì Chóng Xī (Xuǎn Zì - Liàn Liàn Wēn Quán)
Tứ Trùng Khê (Tuyển Tự - Luyến Luyến Ôn Tuyền)
04 拉萨跳绳歌 (选自 - 西藏音乐文化入门) Lā Sà Tiào Shéng Gē
Lạp Tát Khiêu Thằng Ca (Tuyển Tự - Tây Tạng Âm Nhạc Văn Hóa Nhập Môn)
05 跌倒歌 (选自 - 王宏恩 Biung) Diē Dǎo Gē (Xuǎn Zì - Wáng Hóng Ēn Biung)
Điệt Đảo Ca (Tuyển Tự - Vương Hoành Ân Biung)
06 那是一个谁 (选自 - 土地与歌) Nà Shi Yī Gè Shuí (Xuǎn Zì - Tǔ Dì Yǔ Gē)
Na Thị Nhất Cá Thùy (Tuyển Tự - Thổ Địa Dữ Ca)
07 八千里路云和月 (选自 - 草原情唱) Bā Qiān Lǐ Lù Yún Hé Yuè
Bát Thiên Lí Lộ Vân Hòa Nguyệt (Tuyển Tự - Thảo Nguyên Tình Xướng)
08 古美山歌 (选自 - 这山唱那山) Gǔ Měi Shān Gē
Cổ Mỹ Sơn Ca (Tuyển Tự - Giá San Xướng Na San)
09 永不停止的愿望 (选自 - 三颗猫饼乾) Yǒng Bù Tíng Zhǐ De Yuàn Wàng
Vĩnh Bất Đình Chỉ Đích Nguyện Vọng (Tuyển Tự - Tam Khỏa Miêu Bính Can)
10 梦 (选自 - 明天要按怎过) Mèng (Xuǎn Zì - Míng Tiān Yào Àn Zěn Guò)
Mộng (Tuyển Tự - Minh Thiên Yếu Án Chẩm Quá)
11 爱 (选自 - 迷路新娘) Ài (Xuǎn Zì - Mí Lù Xīn Niáng)
Ái (Tuyển Tự - Mê Lộ Tân Nương)
12 黑珍珠 (选自 - 黑珍珠) Hēi Zhēn Zhū (Xuǎn Zì - Hēi Zhēn Zhū)
Hắc Trân Châu (Tuyển Tự - Hắc Trân Châu)
13 就当我从来都是快乐的 (选自 - 荒无记)
Jiù Dāng Wǒ Cóng Lái Dōu Shì Kuài Lè De
Tựu Đương Ngã Tùng Lai Đô Thị Khoái Lạc Đích (Tuyển Tự - Hoang Vô Kí)
14 春天情歌 (选自 - 春漫拉萨) Chūn Tiān Qíng Gē (Xuǎn Zì - Chūn Màn Lā Sà)
Xuân Thiên Tình Ca (Tuyển Tự - Xuân Mạn Lạp Tát)
15 童谣组曲 (选自 - 谁在山上唱歌) Tóng Yáo Zǔ Qǔ
Đồng Dao Tổ Khúc (Tuyển Tự - Thùy Tại San Thượng Xướng Ca)
16 摆渡人之歌 (选自 - 水色) Bǎi Dù Rén Zhī Gē (Xuǎn Zì - Shuǐ Sè)
Bãi Độ Nhân Chi Ca (Tuyển Tự - Thủy Sắc)
17 招赘歌 (选自 - 踩歌行) Zhāo Zhuì Gē (Xuǎn Zì - Cǎi Gē Xíng)
Chiêu Chuế Ca (Tuyển Tự - Thải Ca Hành)
18 清平调 - 云想衣裳 (选自 - 静夜思) Qīng Píng Diào-Yún Xiǎng Yī Shang
Thanh Bình Điều-Vân Tưởng Y Thường (Tuyển Tự - Tĩnh Dạ Tư)
19 原始呐喊 (选自 - 蝴蝶) Yuán Shǐ Nà Hǎn (Xuǎn Zì - Hú Dié)
Nguyên Thủy Nột Hảm (Tuyển Tự - Hồ Điệp)
20 往虹霞瀑布的路上 (选自 - 西藏大峡谷) Wǎng Hóng Xiá Pù Bù De Lù Shang
Vãng Hồng Hà Bộc Bố Đích Lộ Thượng (Tuyển Tự - Tây Tạng Đại Hạp Cốc)

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment