-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] He Qi Wen - The Hi-Fi World Of Chinese Music - Qing Zheng·Piao Yi (情筝·飘逸) (2008) [WAV]

Posted by Trung Tue on Aug 11, 2009 with 0 Comments
He Qi Wen - Qing Zheng·Piao Yi
Hà Ỷ Văn (何绮雯) - Tình Tranh·Phiêu Dật (情筝·飘逸)
| WAV+CUE | 344MB | Guzheng/Folk/Instrumental | 2008 |

专辑名称:情筝·飘逸 DSD
演奏:何绮雯
发行公司:广州天狼文化传播有限公司
出版:广东音像出版社
发行时间:2008.08.14
ISRC:CN-F18-08-396-00/A.J6

Tracklist:
01 飘 - 月满西楼 Phiêu - Nguyệt Mãn Tây Lâu
Piao - Yuè Măn Xi Lóu
02 蝶恋花 - 葬花吟 Điệp Luyến Hoa - Táng Hoa Ngâm
Dié Liàn Hua - Zàng Hua Yín
03 天涯孤客 - 佳人曲 Thiên Nhai Cô Khách - Giai Nhân Khúc
Tian Yá Gu Kè - Jia Rén Qu
04 浪人歌 - 平湖秋月 Lãng Nhân Ca - Bình Hồ Thu Nguyệt
Làng Rén Ge - Píng Hú Qiu Yuè
05 微雨红尘 - 彩云追月 Vi Vũ Hồng Trần - Thải Vân Truy Nguyệt
Wéi Yŭ Hóng Chén - Căi Yún Zhui Yuè
06 岁寒知松柏 - 知音 Tuế Hàn Tri Tùng Bách - Tri Âm
Suì Hán Zhi Song Bó - Zhi Yin
07 寡香 - 出水莲 Quả Hương - Xuất Thủy Liên
Guă Xiang - Chu Shuĭ Lián
08 吟心 - 何日君再来 Ngâm Tâm - Hà Nhật Quân Tái Lai
Yín Xin - Hé Rì Jun Zài Lái
09 凡尘 - 高山流水 Phàm Trần - Cao San Lưu Thủy
Fán Chén - Gao Shan Liú Shuĭ
10 细雨梦回 - 汉宫秋月 Tế Vũ Mộng Hồi - Hán Cung Thu Nguyệt
Xì Yŭ Mèng Huí - Hàn Gong Qiu Yuè
11 与同 - 渔舟唱晚 Dữ Đồng - Ngư Chu Xướng Vãn
Yŭ Tòng - Yú Zhou Chàng Wăn
12 新月颂 - 春江花月夜 Tân Nguyệt Tụng - Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
Xin Yuè Sòng - Chun Jiang Hua Yuè Yè

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

The Hi-Fi World Of Chinese Music:
[Erhu] Zhu Chang Yao - Great Tunes Of Erhu (1997) [APE]
[Erhu] Zhang Lu Lu - Yuan Hu·Qi Qi (2008) [WAV]
[Dizi] Wu Guo Zhong - Zui Di·You Yang (2008) [WAV]
[Guzheng] He Qi Wen - Qing Zheng·Piao Yi (2008) [WAV]
[Guqin] Ma Chang Sheng - Qin Tiao·Kong Ling (2008) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE