-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Guan Fang Yin Le (官方音乐 Official Music) (2008) [MDF]

Posted by Trung Tue on Aug 13, 2009 with 0 Comments
Various Artists - Guan Fang Yin Le (官方音乐 Official Music) (2008)
| MDF+MDS | 513MB | Hulusi, Matouqin, Guzheng, Pipa, Dizi, Piano, Violin |

专辑名称:官方音乐 DSD
专辑艺人:群星
发行公司:广东威扬文化传播有限公司
出版公司:广东嘉应音像出版社
ISRC:CN-F20-08-354-00/A.J6
发行时间:2008年

Tracklist:
01. 月光下的凤尾竹 The Phoenix-tail Bamboo In The Moonlight
Nguyệt Quang Hạ Đích Phượng Vĩ Trúc
02. 天路 Heaven Road
Thiên Lộ
03. 浏阳河 Liuyang River
Lưu Dương Hà
04. 敖包相会 Dating Again At Aobao
Ngao Bao Tương Hội
05. 春天的故事 The Story Of Spring
Xuân Thiên Đích Cố Sự
06. 山歌好比春江水 A Mountain Song Likes Spring River
Sơn Ca Hảo Tỉ Xuân Giang Thủy
07. 梁祝 Butterfly Lovers
Lương Chúc
08. 我的祖国 My Motherland
Ngã Đích Tổ Quốc
09. 坐上火车去拉萨 Boarded The Train To Lhasa
Tọa Thượng Hỏa Xa Khứ Lạp Tát
10. 二泉映月 Moon's Reflection On Er-quan
Nhị Tuyền Ánh Nguyệt
11. 茉莉花 Jasmine Flower
Mạt Lị Hoa
12. 枉凝眉 Vain Longing (Wang Ning Mei)
Uổng Ngưng My
13. 草原之夜 Night On The Prairie
Thảo Nguyên Chi Dạ
14. 北京的金山上 The Golden Hill In Beijing
Bắc Kinh Đích Kim Sơn Thượng

CM | BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue


Other Albums:
Various Artists - Official Music (官方乐典) (2013) [WAV]
Various Artists - Official Music 2 (官方乐典2) (2013) [WAV]
Zhang Yi (张毅) - Official Music 3 (官方乐典3) (2014) [WAV]
Guan Fang Yin Le (官方音乐 Official Music) (2008) [MDF]
Guan Fang Yin Le II (官方音乐II Official Music II) (2009) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE