User config

Search

Categories

[Harmonica/Orchestral] Lu Rende (吕仁德) - Old Shanghai Melodies (上海石库门口琴声) (2010) [FLAC]

Posted by TUE on Feb 1, 2010 with 0 Comments
Lu Rende (吕仁德) - Old Shanghai Melodies (上海石库门口琴声)
| FLAC+CUE | 457 MB | Harmonica/Orchestral/Instrumental | 2010 |

专辑中文名: 上海石库门口琴声
专辑英文名: Old Shanghai Melodies
艺术家: 吕仁德
音乐类型: 民乐
出版:上海电视传媒公司
发行时间: 2010年
ISRC编码:CN-E03-10-307-00/A.J6

Tracklist:
01. 夜上海 Yè Shàng Hǎi
Dạ Thượng Hải
02. 春风吻上我的脸 Chūn Fēng Wěn Shàng Wǒ De Liǎn
Xuân Phong Vẫn Thượng Ngã Đích Kiểm
03. 三轮车上的小姐 Sān Lún Chē Shàng De Xiǎo Jie
Tam Luân Xa Thượng Đích Tiểu Thư
04. 苏州河边 Sū Zhōu Hé Biān
Tô Châu Hà Biên
05. 香格里拉 Xiāng Gé Lǐ Lā
Hương Cách Lí Lạp
06. 三年离别有相逢 Sān Nián Lí Bié Yǒu Xiāng Féng
Tam Niên Ly Biệt Hữu Tương Phùng
07. 疯狂的世界 Fēng Kuáng De Shì Jiè
Phong Cuồng Đích Thế Giới
08. 五月的风 Wǔ Yuè De Fēng
Ngũ Nguyệt Đích Phong
09. 永远的微笑 Yǒng Yuǎn De Wēi Xiào
Vĩnh Viễn Đích Vi Tiếu
10. 天上人间 Tiān Shàng Rén Jiān
Thiên Thượng Nhân Gian
11. 何日君再来 Hé Rì Jūn Zài Lái
Hà Nhật Quân Tái Lai
12. 凤凰于飞 Fèng Huáng Yú Fēi
Phượng Hoàng Ư Phi
13. 情人的眼泪 Qíng Rén De Yǎn Lèi
Tình Nhân Đích Nhãn Lệ
14. 真善美 Zhēn Shàn Měi
Chân Thiện Mỹ
15. 玫瑰玫瑰我爱你 Méi Gui Méi Gui Wǒ Ài Nǐ
Mân Côi Mân Côi Ngã Ái Nâm
16. 夜来香 Yè Lái Xiāng
Dạ Lai Hương
17. 蔷薇处处开 Qiáng Wēi Chù Chù Kāi
Sắc Vi Xứ Xứ Khai
18. 梦中人Mèng Zhōng Rén
Mộng Trung Nhân
19. 电视连续剧 《 兄弟门》 主题曲六
Diàn Shì Lián Xù Jù 《Xiōng Dì Mén》 Zhǔ Tí Qū Liù
Điện Thị Liên Tục Kịch 《Huynh Đệ Môn》 Chủ Đề Khúc Lục
20. 电影 《 男生贾里新传》 主题曲
Diàn Yǐng 《Nán Shēng Gǔ Lǐ Xīn Chuán》 Zhǔ Tí Qū
Điện Ảnh 《Nam Sinh Cổ Lý Tân Truyền》 Chủ Đề Khúc
21. 忧伤 电影 《 南京的那个夏天》 主题曲
Yōu Shāng Diàn Yǐng 《Nán Jīng De Nà Ge Xià Tiān》 Zhǔ Tí Qū
Ưu Thương Điện Ảnh 《Nam Kinh Đích Na Cá Hạ Thiên》 Chủ Đề Khúc
22. 孩子的喜悦 电影 《 南京的那个夏天》
Hái Zi De Xǐ Yuè Diàn Yǐng 《Nán Jīng De Nà Ge Xià Tiān》
Hài Tử Đích Hỉ Duyệt Điện Ảnh 《Nam Kinh Đích Na Cá Hạ Thiên》
23. 电影 《 云下的日子》 主题五
Diàn Yǐng 《Yún Xià De Rì Zi》 Zhǔ Tí Wǔ
Điện Ảnh 《Vân Hạ Đích Nhật Tử》 Chủ Đề Ngũ
24. 电视连续剧 《 谁能相依》 主题曲十
Diàn Shì Lián Xù Jù 《Shuí Néng Xiāng Yī》 Zhǔ Tí Qū Shí
Điện Thị Liên Tục Kịch 《Thùy Năng Tương Y》 Chủ Đề Khúc Thập
25. 电视连续剧 《 谁能相依》 主题曲十一
Diàn Shì Lián Xù Jù 《Shuí Néng Xiāng Yī》 Zhǔ Tí Qū Shí Yī
Điện Thị Liên Tục Kịch 《Thùy Năng Tương Y》 Chủ Đề Khúc Thập Nhất

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE