-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Duan Yinying - Leslie Cheung Guzheng Edition (张国荣古筝版) (2006) [APE]

Posted by Trung Tue on Apr 21, 2010 with 1 Comments
Duan Yinying - Leslie Cheung Guzheng Edition (张国荣古筝版)
Đoàn Ngân Oánh (段银莹) - Trương Quốc Vinh Cổ Tranh Bản
| APE+CUE | 273MB | Guzheng, Instrumental Pop Music | 2006 |

专辑名称:张国荣古筝版
古筝:段银莹
出版社:广东音像出版社
ISRC:CNF180635200
发行时间: 2006年

Tracklist:
01 暴风一族 Bao Feng Yi Zu
Bạo Phong Nhất Tộc
02 为你钟情 Wei Ni Zhong Qing
Vi Nễ Chung Tình
03 这些年来 Zhe Xie Nian Lai
Giá Ta Niên Lai
04 倩女幽魂 Qian Nu You Hun
Thiến Nữ U Hồn
05 沉默是金 Chen Mo Shi Jin
Trầm Mặc Thị Kim
06 无需要太多 Wu Xu Yao Tai Duo
Vô Nhu Yếu Thái Đa
07 拒绝再玩 Ju Jue Zai Wan
Cự Tuyệt Tái Ngoạn
08 风继续吹 Feng Ji Xu Chui
Phong Kế Tục Xuy
09 想你 Xiang Ni
Tưởng Nễ
10 红 Hong
Hồng

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Duan Yinying - Leslie Cheung Guzheng Edition (张国荣古筝版) (2006) [APE]
Duan Yinying - Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) [APE]
Duan Yinying - Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝) (2010) [WAV]
Duan Yinying - Qin Qian Mei Ren Yin II (琴牵美人吟II) (2011) [WAV]
Duan Yinying - National Beauty And Heavenly Fragrance (2016) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Mấy album Duan Yin Ying này nghe hay quá. Một số bài có phối mới khá lạ, nhưng còn một số bài thì phối hiện đại quá nên không hợp.

    ReplyDelete