-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Customs Orient (风情东方 Phong Tình Đông Phương) (2007) [WAV]

Posted by Trung Tue on May 11, 2010 with 1 Comments
VA - Customs Orient (风情东方 Phong Tình Đông Phương)
| WAV+CUE | 494MB | Chinese New Age/Instrumental | 2007 |

专辑名称:风情东方 DSD
发行公司:中乐缘音乐工作室
出 版 社:齐鲁音像出版社
ISRC:CN-E22-07-704-00/A.J6
发行时间:2007年12月

Tracklist:
01 送你一朵美丽的花 Give You A Beautiful Flower
Tống Nễ Nhất Đóa Mỹ Lệ Đích Hoa
02 爱我多一些 Besame Mucho (Love Me Some More)
Ái Ngã Đa Nhất Ta
03 一水隔天涯 Water Separates The Horizon
Nhất Thủy Cách Thiên Nhai
04 浓浓秋意 Thick Thick Autumn Chill
Nùng Nùng Thu Ý
05 等你一万年 Waits Your For 10,000 Years
Đẳng Nễ Nhất Vạn Niên
06 风情珊瑚颂 Customs Coral Song
Phong Tình San Hô Tụng
07 美丽的光 Beautiful Light
Mỹ Lệ Đích Quang
08 筝情送别 Zheng Intelligence Farewell
Tranh Tình Tống Biệt
09 海员的爱 Seafares Love
Hải Viên Đích Ái
10 欢天喜地 Boundless Joy
Hoan Thiên Hỉ Địa
11 海岛儿女 Island Children
Hải Đảo Nhi Nữ
12 闪亮的日子 Sparking Days
Thiểm Lượng Đích Nhật Tử

Bonus Tracks:
[Piano] K. Williams - 白月光 Bai Yue Guang
[Piano] K. Williams - 忧伤还是快乐 You Shang Hai Shi Kuai Le
[Pipa] 飞花点翠(琵琶独奏) Flying Petals Adding Color To Green Meadow

BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE