User config

Search

Categories

[Hulusi] VA - Bottle Gourd Silk (2004) [APE]

Posted by Trung Tue on Nov 30, 2010 with 0 Comments
VA - Bottle Gourd Silk (2004)
纯音乐 -《葫芦丝》
| APE+CUE (321 MB) | Hulusi | Instrumental | Chinese | 2004 |

专辑英文名: Bottle Gourd Silk
专辑中文名: 葫芦丝
艺术家: 纯音乐
资源格式: APE
版本: HDCD
发行时间: 2004年

Tracklist:
01. 傣寨情歌 Dǎi zhài qíng gē
02. 有一个美丽的地方 Yǒu yī gè měi lì de dì fāng
Hữu nhất cá mỹ lệ đích địa phương
03. 常回家看看 Cháng huí jiā kàn kàn
Thường hồi gia khán khán
04. 掀起你的盖头来 Xiān qǐ nǐ de gài tou lái
Hiên khởi nâm đích cái đầu lai
05. 姑娘生来爱唱歌 Gū niáng shēng lái ài chàng gē
Cô nương sinh lai ái xướng ca
06. 美丽的姑娘 Měi lì de gū niáng
Mỹ lệ đích cô nương
07. 流浪歌 Liú làng gē
Lưu lãng ca
08. 康定情歌 Kāng dìng qíng gē
Khang định tình ca
09. 山寨情歌 Shān zhài qíng gē
Sơn trại tình ca
10. 欢乐的泼水节 Huān lè de Pō Shuǐ Jié
Hoan lạc đích Bát Thủy Tiết
11. 北国之春 Běi guó zhī chūn
Bắc quốc chi xuân
12. 绿岛小夜曲 Lǜ dǎo xiǎo yè qǔ
Lục đảo tiểu dạ khúc
13. 梦中的小竹楼 Mèng zhòng dì xiǎo zhú lóu
Mộng trúng đích tiểu trúc lâu
14. 14. 婚誓 Hūn shì
Hôn thệ
15. 竹林深处 Zhú lín shēn chù
Trúc lâm thâm xứ

Link Filefactory | Mirror Hotfile |
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft