User config

Search

Categories

[Guzheng/Classical] VA - The Best Collection Of Chinese Guzheng (2008) [2CD] [APE]

Posted by TUE on Aug 15, 2011 with 0 Comments
VA - The Best Collection Of Chinese Guzheng [2CD]
| APE+CUE | 655MB | Guzheng/Classical/Folk/Instrumental | 2008 |

专辑名称:中国古筝名曲大全 2CD
英文名称:The Best Collection Of Chinese Guzheng
艺术家:赵玉齐、王昌元、项斯华、饶宁新、林玲、杨秀明等
出版社: 中国科学文化音像出版社
发行公司:北京文雅之声文化传媒有限公司
发行时间:2008年

Tracklist:
CD1:
01.  赵玉齐  -  高山流水 Zhào Yù Qí - Gāo Shān Liú Shuǐ
Triệu Ngọc Tề - Cao Sơn Lưu Thủy
02.  项斯华  -  海青拿鹤 Xiàng Sī Huá - Hǎi Qīng Ná Hè
Hạng Tư Hoa - Hải Thanh Nã Hạc
03.  饶宁新  -  出水莲 Ráo Níng Xīn - Chū Shuǐ Lián
Nhiêu Trữ Tân - Xuất Thủy Liên
04.  赵玉齐  -  汉宫秋月 Zhào Yù Qí - Hàn Gōng Qiū Yuè
Triệu Ngọc Tề - Hán Cung Thu Nguyệt
05.  林玲  -  蛟龙吐珠 Lín Líng - Jiāo Lóng Tǔ Zhū
Lâm Linh - Giao Long Thổ Châu
06.  杨秀明  -  平沙落雁 Yáng Xiù Míng - Píng Shā Luò Yàn
Dương Tú Minh - Bình Sa Lạc Nhạn
07.  王昌元  -  秋思 Wáng Chāng Yuán - Qiū Sī
Vương Xương Nguyên - Thu Tư
08.  王昌元  -  战台风 Wáng Chāng Yuán - Zhàn Tái Fēng
Vương Xương Nguyên - Chiến Đài Phong
09.  涂永梅  -  铁马吟 Tú Yǒng Méi - Tiě Mǎ Yín
Đồ Vĩnh Mai - Thiết Mã Ngâm
10.  周望  -  庆丰年 Zhōu Wàng - Qìng Fēng Nián
Chu Vọng - Khánh Phong Niên
11.  罗九香  -  崖山哀 Luó Jiǔ Xiāng - Yá Shān Āi
La Cửu Hương - Nhai San Ai
12.  曹永安  -  慢吟 Cáo Yǒng Ān - Màn Yín
Tào Vĩnh An - Mạn Ngâm
13.  饶宁新  -  西厢词 Ráo Níng Xīn - Xī Xiāng Cí
Nhiêu Trữ Tân - Tây Sương Từ
14.  项斯华  -  文姬归汉 Xiàng Sī Huá - Wén Jī Guī Hàn
Hạng Tư Hoa - Văn Cơ Quy Hán

CD2:
01.  涂永梅  -  关山月 Tú Yǒng Méi - Guān Shān Yuè
Đồ Vĩnh Mai - Quan Sơn Nguyệt
02.  赵玉齐  -  渔舟唱晚 Zhào Yù Qí - Yú Zhōu Chàng Wǎn
Triệu Ngọc Tề - Ngư Chu Xướng Vãn
03.  林玲  -  迎宾客 Lín Líng - Yíng Bīn Kè
Lâm Linh - Nghênh Tân Khách
04.  熊岳  -  采莲曲 Xióng Yuè - Cǎi Lián Qū
Hùng Nhạc - Thải Liên Khúc
05.  项斯华  -  寒鸦戏水 Xiàng Sī Huá - Hán Yā Xì Shuǐ
Hạng Tư Hoa - Hàn Nha Hí Thủy
06.  郁虹  -  林冲夜奔 Yù Hóng - Lín Chōng Yè Bēn
Úc Hồng - Lâm Trùng Dạ Bôn
07.  王珣  -  梅花三弄
Wáng Xún - Méi Huā Sān Nòng (Mai Hoa Tam Lộng)
08.  林玲  -  德福词 Lín Líng - Dé Fú Cí
Lâm Linh - Đức Phúc Từ
09.  林玲  -  蕉窗夜雨 Lín Líng - Jiāo Chuāng Yè Yǔ
Lâm Linh - Tiêu Song Dạ Vũ
10.  周望  -  姜女泪 Zhōu Wàng - Jiāng Nǚ Lèi
Chu Vọng - Khương Nữ Lệ
11.  王昌元  -  小霓裳 Wáng Chāng Yuán - Xiǎo Ní Shang
Vương Xương Nguyên - Tiểu Nghê Thường
12.  罗小慈  -  伊犁河畔 Luó Xiǎo Cí - Yī Lí Hé Pàn
La Tiểu Từ - Y Lê Hà Bạn
13.  苏巧筝  -  柳青娘 Sū Qiǎo Zheng - Liǔ Qīng Niáng
Tô Xảo Tranh - Liễu Thanh Nương
14.  饶宁新  -  昭君怨 Ráo Níng Xīn - Zhāo Jūn Yuàn
Nhiêu Trữ Tân - Chiêu Quân Oán

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE