-->

User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] VA - Fhar Bamboo In Water Region (水乡丝竹) (2009) [WAV]

Posted by TUE on Apr 13, 2012 with 2 Comments
VA - Fhar Bamboo In Water Region (水乡丝竹) (2009)
| WAV (Tracks) | 595 MB | Erhu/Guzheng/Dizi/Pipa/Piano | Instrumental |

专辑中文名: 水乡丝竹
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
资源格式: FLAC
发行时间: 2009年

Tracklist:
01. 梁祝 - 化蝶 ( 古筝) Liáng Zhù-Huà Dié (Gǔ Zhēng)
Lương Chúc - Hóa Điệp (Cổ Tranh)
02. 天涯歌女 ( 竹笛) Tiān Yá Gē Nǚ (Zhú Dí)
Thiên Nhai Ca Nữ (Trúc Địch)
03. 小河淌水 ( 钢琴) Xiǎo Hé Tǎng Shuǐ (Gāng Qín)
Tiểu Hà Thảng Thủy (Cương Cầm)
04. 康定情歌 ( 古筝) Kāng Dìng Qíng Gē (Gǔ Zhēng)
Khang Định Tình Ca (Cổ Tranh)
05. 南泥湾 ( 竹笛) Nán Ní Wān (Zhú Dí)
Nam Nê Loan (Trúc Địch)
06. 凤阳花鼓 ( 钢琴) Fèng Yáng Huā Gǔ (Gāng Qín)
Phượng Dương Hoa Cổ (Cương Cầm)
07. 绣荷包 ( 二胡) Xiù Hé Bāo (Èr Hú)
Tú Hà Bao (Nhị Hồ)
08. 回娘家 ( 竹笛) Huí Niáng Jia (Zhú Dí)
Hồi Nương Gia (Trúc Địch)
09. 茉莉花 ( 排箫) Mò Li Huā (Pái Xiāo)
Mạt Lị Hoa (Bài Tiêu)
10. 半个月亮爬上来 ( 二胡) Bàn Ge Yuè Liang Pá Shàng Lai (Èr Hú)
Bán Cá Nguyệt Lượng Ba Thượng Lai (Nhị Hồ)
11. 采槟榔 ( 笛子) Cǎi Bīn Láng (Dí Zi)
Thải Tân Lang (Địch Tử)
12. 在那桃花盛开的地方 ( 古筝) Zài Nà Táo Huā Shèng Kāi De Dì Fāng (Gǔ Zhēng)
Tại Na Đào Hoa Thịnh Khai Đích Địa Phương (Cổ Tranh)
13. 牧歌 ( 二胡) Mù Gē (Èr Hú)
Mục Ca (Nhị Hồ)
14. 远飞的大雁 ( 古筝) Yuǎn Fēi De Dà Yàn (Gǔ Zhēng)
Viễn Phi Đích Đại Nhạn (Cổ Tranh)
15. 情深意长 ( 琵琶) Qíng Shēn Yì Cháng (Pí Pa)
Tình Thâm Ý Trường (Tỳ Bà)

MC | 360 | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE