User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] Various Artists - China Wind Music - The Soul Of Music Collection (2010) [2CD] [WAV]

Posted by TUE on Jan 23, 2013 with 0 Comments
China Wind Music - The Soul Of Music Collection [2CD]
Trung Quốc Phong Thuần Âm Nhạc 《Cổ Vận Dân Nhạc & Nhạc Chi Hồn》
| WAV+CUE | 906 MB | Folk/Instrumental | 2010 |

专辑名称:中国风纯音乐《古韵民乐+乐之魂》
专辑艺人:群星
发行公司:武汉音像出版社
发行时间:2010年

Tracklist:
CD 1 古韵民乐 Gu Yun Min Le (Cổ Vận Dân Nhạc)
01 浏阳河 (古筝) Liú Yáng Hé (Guzheng)
Lưu Dương Hà (Cổ Tranh)
02 走西口 (二胡) Zǒu Xī Kǒu (Erhu) 
Tẩu Tây Khẩu (Nhị Hồ)
03 采红菱 (三弦) Cǎi Hóng Líng (Sanxian) 
Thải Hồng Lăng (Tam Huyền)
04 洗衣歌 (笛子) Xǐ Yī Gē (Dizi) 
Tẩy Y Ca (Địch Tử)
05 绣金匾 (古筝) Xiù Jīn Biǎn (Guzheng) 
Tú Kim Biển (Cổ Tranh)
06 回娘家 (三弦) Huí Niáng Jiā (Sanxian) 
Hồi Nương Gia (Tam Huyền)
07 康定情歌 (琵琶) Kāng Dìng Qíng Gē (Pipa) 
Khang Định Tình Ca (Tì Bà)
08 牧羊曲 (古筝) Mù Yáng Qū (Guzheng) 
Mục Dương Khúc (Cổ Tranh)
09 小河淌水 (葫芦丝) Xiǎo Hé Tǎng Shuǐ (Hulusi) 
Tiểu Hà Thảng Thủy (Hồ Lô Ti)
10 北风吹 (二胡) Běi Fēng Chuī ( Erhu) 
Bắc Phong Xuy (Nhị Hồ)
11 紫竹调 (二胡) Zǐ Zhú Diào (Erhu) 
Tử Trúc Điều (Nhị Hồ)
12 婚誓 (葫芦丝) Hūn Shì (Hulusi) 
Hôn Thệ (Hồ Lô Ti) 
13 红楼梦 (二胡) Hóng Lóu Mèng (Erhu) 
Hồng Lâu Mộng (Nhị Hồ) 
14 天涯歌女 (琵琶) Tiān Yá Gē Nǚ (Pipa) 
Thiên Nhai Ca Nữ (Tì Bà)
15 血染的风采 (二胡) Xiě Rǎn De Fēng Cǎi (Erhu) 
Huyết Nhiễm Đích Phong Thải (Nhị Hồ)
16 远飞的大雁 (笛子) Yuǎn Fēi De Dà Yàn (Dizi) 
Viễn Phi Đích Đại Nhạn (Địch Tử) 

CD 2 乐之魂 Le Zhi Hun (Nhạc Chi Hồn)
01 弯弯的月亮 (合奏) Wān Wān De Yuè Liàng (He Zou)
Loan Loan Đích Nguyệt Lượng (Hợp Tấu)
02 军港之夜 (二胡) Jūn Gǎng Zhī Yè (Erhu) 
Quân Cảng Chi Dạ (Nhị Hồ)
03 好人一生平安 (中胡) Hǎo Rén Yī Shēng Píng Ān (Zhonghu) 
Hảo Nhân Nhất Sanh Bình An (Trung Hồ)
04 月亮代表我的心 (古筝) Yuè Liàng Dài Biǎo Wǒ De Xīn (Guzheng) 
Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm (Cổ Tranh) 
05 挑担茶叶上北京 (笛子) Tiāo Dàn Chá Xié Shàng Běi Jīng (Dizi) 
Thiêu Đam Trà Hiệp Thượng Bắc Kinh (Địch Tử) 
06 父老乡亲 (琵琶) Fù Lǎo Xiāng Qīn (Pipa) 
Phụ Lão Hương Thân (Tì Bà) 
07 蝴蝶泉边 (葫芦丝) Hú Dié Quán Biān (Hulusi) 
Hồ Điệp Tuyền Biên (Hồ Lô Ti)
08 妹妹找哥泪花流 (琵琶) Mèi Mèi Zhǎo Gē Lèi Huā Liú (Pipa) 
Muội Muội Trảo Ca Lệ Hoa Lưu (Tì Bà) 
09 阿里山的姑娘 (巴乌) Ā Lǐ Shān De Gū Niáng (Bawu) 
A Lí San Đích Cô Nương (Ba Ô)
10 边疆的泉水清又纯 (古筝) Biān Jiāng De Quán Shuǐ Qīng Yòu Chún (Guzheng)
Biên Cương Đích Tuyền Thủy Thanh Hựu Thuần (Cổ Tranh)
11 泉水响叮咚 (琵琶) Quán Shuǐ Xiǎng Dīng Dōng (Pipa) 
Tuyền Thủy Hưởng Đinh Đông (Tì Bà)
12 十五的月亮 (二胡) Shí Wǔ De Yuè Liàng (Erhu) 
Thập Ngũ Đích Nguyệt Lượng (Nhị Hồ) 
13 敖包相会 (中胡) Áo Bāo Xiāng Huì (Zhonghu) 
Ngao Bao Tương Hội (Trung Hồ)
14 月亮走我也走 (二胡) Yuè Liàng Zǒu Wǒ Yě Zǒu (Erhu) 
Nguyệt Lượng Tẩu Ngã Dã Tẩu (Nhị Hồ)
15 一道道水一道道山 (古筝) Yī Dào Dào Shuǐ Yī Dào Dào Shān (Guzheng) 
Nhất Đạo Đạo Thủy Nhất Đạo Đạo San (Cổ Tranh)
16 夫妻双双把家还 (葫芦丝) Fū Qī Shuāng Shuāng Bǎ Jiā Huán (Hulusi) 
Phu Thê Song Song Bả Gia Hoàn (Hồ Lô Ti) 

Bonus Tracks:
[Guitar] The Golden Sea - La Brasa
[Guzheng] 高山流水 High Mountain And Floating Water
[Oboe] 向左走向右走 Xiang Zuo Zou Xiang You Zou - Cheng Ching (陈擎)

BD 1 2 | MG 1 2 | GD 1 2 | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE