-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Xiao Chao (肖超) - The Banquet Love Erhu (夜宴恋胡 Dạ Yến Luyến Hồ) (2006) [WAV]

Posted by TUE on Aug 15, 2010 with 0 Comments
Xiao Chao - The Banquet Love Erhu
Tiếu Siêu (肖超) - Dạ Yến Luyến Hồ (夜宴恋胡)
| WAV (Tracks) | 360 MB | Erhu/Instrumental | 2006 |

专辑名称:夜宴恋胡
演奏者:肖超
出版社:广州音像出版社
ISRC:CN-F28-06-360-00/A.J6
发行时间:2006年

Tracklist:
01.越人歌 (电影《夜宴》主题曲)
Việt Nhân Ca (Điện Ảnh " Dạ Yến " Chủ Đề Khúc)
Yuè Rén Ge (Diàn Yĭng " Yè Yàn " Zhŭ Tí Qu)
02.天下无双 Thiên Hạ Vô Song
Tian Xià Wú Shuang
03.谁动了我的琴弦 Thùy Động Liễu Ngã Đích Cầm Huyền
Shéi Dòng Liăo Wǒ De Qín Xián
04.一江水 Nhất Giang Thủy
Yi Jiang Shuĭ
05.千里之外 Thiên Lý Chi Ngoại
Qian Lĭ Zhi Wài
06.天路 Thiên Lộ
Tian Lù
07.乌兰巴托的爸爸 Ô Lan Ba Thác Đích Ba Ba
Wu Lán Ba Tuo De Bà Bà
08.眼泪成诗 Nhãn Lệ Thành Thi
Yăn Lèi Chéng Shi
09.桂花巷 Quế Hoa Hạng
Guì Hua Xiàng
10.把悲伤留给自己 Bả Bi Thương Lưu Cấp Tự Kỷ
Bă Bei Shang Liù Gĕi Zì Jĭ
11.望春风 Vọng Xuân Phong
Wàng Chun Feng
12.神话 (电影《神话》主题曲)
Thần Thoại (Điện Ảnh " Thần Thoại " Chủ Đề Khúc)
Shén Huà (Diàn Yĭng " Shén Huà " Zhŭ Tí Qu)
13.天边 Thiên Biên
Tian Bian

FF | MC | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE