-->

User config

Search

Categories

[Erhu/Guzheng] Huang Jiang Qin & Fu Na - Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jan 17, 2009 with 3 Comments
Huang Jiang Qin & Fu Na - Face To Face II (Guzheng VS Erhu)
黄江琴 付娜 《面对面2 古筝VS二胡》
| WAV+CUE | 394 MB | World/Guzheng/Erhu/Instrumental | 2007 |

专辑:《面对面2 古筝VS二胡》
专辑艺人:付娜 黄江琴
发行公司:广州市妙音文化传播有限公司
出版:中国长城艺术文化中心
发行日期:2007年8月
ISRC:CN-A09-07-311-00/A.J6

Tracklist:
01 Acacia 长相思
02 Zhenguan Long Song 贞观长歌
03 Raise The Red Lantern 大红灯笼高高挂
04 Ge Wei And Quan Yecha 戈薇与犬夜叉
05 Guess 猜调
06 Chrysanthemum Terrace 菊花台
07 Red Roses 红蔷薇
08 Great Wall Never Inverted 万里长城永不倒
09 Smoke Condensate 一点凝烟
10 Autumn And Resentment 秋怨
11 Zizhu Diao 紫竹调
12 Relatives At An Early Date Is Willing To Support Good Injury 愿亲人早日养好伤
13 Tang Bohu Dian Qiuxiang 唐伯虎点秋香

BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Huang Jiang Qin - Golden String (金弦) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Tales Of Erhu (二胡传奇) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Ting Hu (听胡) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Deng Lijun Jin Qu Erhu Ban (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Charm Flowers Passes (風姿花傳) (2008) [FLAC]
Huang Jiang Qin - Yan Hu (艳胡) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin - Magic Erhu (二胡蔡琴) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin & Fu Na - Face To Face II (2007) [FLAC]
Huang Jiang Qin - The Past Stay The Same (往事如昔) (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - Captivated By Southeast Of Asia (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The First Chemical Element II (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The Ditty Of The South Of Jiangsu (苏南小调) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Yi Ting Zhong Qing (一听钟情) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Silent Rain (无声雨) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Who Can Share My Feelings (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Dong Feng Po (东风破) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin & Wang Jun - The First Chemical Element VIII (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - One Go (一气呵成) (2005) [APE]
Fu Na & Gao Zhi Jian - Face To Face III (Guzheng VS Violoncello) [APE]
Gao Zhi Jian & Xiao Ping - Face To Face (Guitar VS Violoncello) [APE]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
Fu Na - In Love (相恋 Tương Luyến) (2016) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Thích bộ đĩa Face to Face này lắm (*.*)Không có đĩa số 1 hả bồ ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Zarbie: Ở dưới mục "Other Albums" mình để cả I&III rùi kìa!:D

   I
   http://vnltue.blogspot.com/2009/06/gao-zhi-jian-xiao-ping-face-to-face.html
   III
   http://vnltue.blogspot.com/2009/04/albumcd-face-to-face-iii-guzheng-vs.html

   Delete
  2. Ơ hay !! Thế mà không thấy ! Tại không có số 1 nên quờ quạng :D

   Delete