-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Fu Na (付娜) - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) (2007) [APE]

Posted by Trung Tue on Feb 28, 2009 with 0 Comments
Fu Na (付娜) - Si Si Ru Kou (丝丝入扣)
| APE+CUE | 322 MB | Guzheng/Instrumental | 2007 |

片名称:丝丝入扣
艺人名称:付娜
唱片公司:妙音唱片
出版发行:九洲音像出版公司
发行时间:2007年05月09日
ISRC:CN-A65-07-439-00/A.J6

Tracklist:
01 思想枝 Tư Tưởng Chi
Si Xiăng Zhi
02 雪梅思君 Tuyết Mai Tư Quân
Xuĕ Méi Si Jun
03 渔家女 Ngư Gia Nữ
Yú Jia Nǚ
04 双鱼座 Song Ngư Tọa
Shuang Yú Zuò
05 风马旗 Phong Mã Kỳ
Feng Mă Qí
06 天竺少女 Thiên Trúc Thiếu Nữ
Tian Zhú Shào Nǚ
07 情为何物 Tình Vi Hà Vật
Qíng Wèi Hé Wù
08 沉默是金 Trầm Mặc Thị Kim
Chén Mò Shì Jin
09 只求相爱过一生 Chỉ Cầu Tương Ái Quá Nhất Sanh
Zhi Qiú Xiāng Ài Guò Yi Sheng
10 千里之外 Thiên Lý Chi Ngoại
Qian Lĭ Zhi Wài
11 我是痴情无限 Ngã Thị Si Tình Vô Hạn
Wǒ Shì Chi Qíng Wú Xiàn
12 安平追想曲 An Bình Truy Tưởng Khúc
An Píng Zhui Xiăng Qu
13 流浪歌 Lưu Lãng Ca
Liú Làng Ge

BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Fu Na - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲) (2004) [APE]
Fu Na - The Guzheng Is Red I (筝红壹·不了情) (2004) [WAV]
Fu Na - The Guzheng Is Red II (筝红贰·胭脂扣) (2005) [FLAC]
Fu Na - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌) (2007) [WAV]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) (2007) [APE]
Fu Na - Zheng Buddha (佛筝) (2008) [FLAC]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) II (2008) [APE]
Fu Na - Plum Blossom (梅花引) (2008) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV (2006) [APE]
Fu Na - Magical Zheng (神筝 Thần Tranh) (2006) [APE]
Fu Na & Huang Jiang Qin - Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [FLAC]
Fu Na & Gao Zhi Jian - Face To Face III (Guzheng VS Violoncello) (2009) [APE]
Fu Na - Zheng Gu (筝鼓 Tranh Cổ) (2009) [FLAC]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na & Yang Xian - Golden Miracle (金色奇迹) (2014) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
Fu Na - In Love (相恋 Tương Luyến) (2016) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE