User config

Search

Categories

[Guzheng] Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV (2006) [APE]

Posted by Trung Tue on May 14, 2009 with 1 Comments
Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV
付娜/卡洛儿《第一元素IV》
| APE+CUE | 309 MB | Guzheng | Instrumental | 2006 |

专辑:《第一元素IV》
艺人:付娜/卡洛儿
类别:DSD
公司:妙音唱片
出版时间:2006/3/27

Tracklist:
01.月下情歌 Nguyệt Hạ Tình Ca
Yuè Xià Qíng Ge
02.故乡情 Cố Hương Tình
Gù Xiang Qíng
03.我会想你 Ngã Hội Tưởng Nễ
Wǒ Huì Xiăng Nĭ
04.烟花三月 Yên Hoa Tam Nguyệt
Yan Hua San Yuè
05.樱花 Anh Hoa
Ying Hua
06.心有千千结 Tâm Hữu Thiên Thiên Kết
Xin Yǒu Qian Qian Jié
07.四季歌 Tứ Quý Ca
Sì Jì Ge
08.思乡曲 Tư Hương Khúc
Si Xiang Qu
09.今夜庆祝我俩的爱 Kim Dạ Khánh Chúc Ngã Lưỡng Đích Ái
Jin Yè Qìng Zhù Wǒ Liăng De Ài
10.禅院钟声 Thiện Viện Chung Thanh
Chán Yuàn Zhong Sheng
11.情缘 Tình Duyên
Qíng Yuán
12.不配相拥 Bất Phối Tương Ủng
Bù Pèi Xiāng Yōng
13.雄鹰之歌 Hùng Ưng Chi Ca
Xióng Ying Zhi Ge

BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Zhen Ni & Gao Zhijian - The First Element I (Cello/Vocal) (2005) [FLAC]
Huang Jiangqin - The First Element II (Erhu) (2005) [FLAC]
Xie Dongxiao & Ka Luo-er - The First Element III (Guqin) (2006) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo-er - The First Element IV (Guzheng) (2006) [APE]
Zhang Yi & Ka Luo-er - The First Element V (Violin) (2006) [FLAC]
Chen Xiaoping & Wang Jun - The First Element VI (Guitar) (2006) [FLAC]
Miao Xiaozheng & Wang Jun - The First Element VII (Pipa/Vocal) (2006) [FLAC]
Huang Jiangqin & Wang Jun - The First Element VIII (Erhu/Vocal) (2006) [FLAC]
Liu Guoqiang & Wang Jun - The First Element IX (Xiao) (2007) [FLAC]
Chen Jiarong & Wang Jun - The First Element X (Saxophone) (2008) [FLAC]
Li Juan - The First Element XI (Flute) (2017) [WAV]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. Cám ơn bạn bộ đĩa The First Chemical Element (^_^)

    ReplyDelete