User config

Search

Categories

[New Age, World Music] VA - 2000 Best Of Wind (2000风潮精选大碟) (2001) [APE]

Posted by Trung Tue on Jun 27, 2009 with 0 Comments
VA - 2000 Best Of Wind (2000风潮精选大碟)
| APE+CUE | 345MB | New Age, World Music, Instrumental | 2001 |

专辑中文名: 2000风潮精选大碟
专辑英文名: 2000 Best Of Wind
CD编号: SAM-0002
发行时间: 2001年

Tracklist:
当代音乐馆 Đương Đại Âm Nhạc Quán
01. 绿色狂想 Lǜ Sè Kuáng Xiǎng
Lục Sắc Cuồng Tưởng
02. 绿色狂想曲 Lǜ Sè Kuáng Xiǎng Qǔ
Lục Sắc Cuồng Tưởng Khúc
03. 黑珍珠 Hēi Zhēn Zhū
Hắc Trân Châu
04. 在那遥远的地方 Zài Nà Yáo Yuǎn De Dì Fāng
Tại Na Dao Viễn Đích Địa Phương
05. 格桑梅度 Gé Sāng Méi Dù
Cách Tang Mai Độ
06. 鸿雁 Hóng Yàn
Hồng Nhạn
07. 帕格尼尼第 18 变奏 Paganini, Variation 18

心灵音乐馆 Tâm Linh Âm Nhạc Quán
08. 流星雨 Liú Xīng Yǔ
Lưu Tinh Vũ
09. 粉红落樱 Fěn Hóng Luò Yīng
Phấn Hồng Lạc Anh
10. 月光竹雨 Yuè Guāng Zhú Yǔ
Nguyệt Quang Trúc Vũ
11. 梅花 Méi Huā
Mai Hoa
12. 海月 Hǎi Yuè
Hải Nguyệt

中国音乐馆 Trung Quốc Âm Nhạc Quán
13. 阿美族舞曲 Ā Měi Zú Wǔ Qǔ
A Mỹ Tộc Vũ Khúc
14. 伊梨河畔 Yī Lí Hé Pàn
Y Lê Hà Bạn

健康音乐馆 Kiện Khang Âm Nhạc Quán
15. 引子 Yǐn Zi
Dẫn Tử
16. 八十八式太极拳 Bā Shí Bā Shì Tài Jí Quán
Bát Thập Bát Thức Thái Cực Quyền
17. 水芙蓉 Shuǐ Fú Róng
Thủy Phù Dong
18. 玄武 Xuán Wǔ
Huyền Vũ
19. 生生不息 Shēng Shēng Bù Xī
Sinh Sinh Bất Tức

宗教音乐馆 Tông Giáo Âm Nhạc Quán
20. 大悲咒唱颂篇 Dà Bēi Zhòu Chàng Sòng Piān
Đại Bi Chú Xướng Tụng Thiên
21. 少女快乐咒 Shào Nǚ Kuài Lè Zhòu
Thiếu Nữ Khoái Lạc Chúc
22. 地藏菩萨灭业真言 (藏秘版) Dì Zàng Pú Sà Miè Yè Zhēn Yán
Địa Tạng Bồ Tát Diệt Nghiệp Chân Ngôn (Tàng Bí Bản)

民族音乐馆 Dân Tộc Âm Nhạc Quán
23. 吉布拉
Jí Bù La Cát Bố Lạp
24. 思想起 (陈达) Sī Xiǎng Qǐ (Chén Dá)
Tư Tưởng Khởi (Trần Đạt)

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft