-->

User config

Search

Categories

[Dizi, Erhu, Guzheng] Wu Guozhong - Cang Di (藏笛) (2010) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 20, 2010 with 0 Comments
Wu Guozhong - Cang Di (2010)
Ngũ Quốc Trung (伍国忠) - Tàng Địch (藏笛)
| WAV+CUE | 430MB | Dizi, Erhu, Guzheng, Pipa, Instrumental |

专辑名称:藏笛
艺 术 家:伍国忠
唱片公司:火烈鸟唱片
产品编号:HY-1001
录音技术:DSD
发行时间:2010-1-11

Tracklist:
01.向往神鹰 Hướng Vãng Thần Ưng
Xiàng Wăng Shén Ying
02.多彩的哈达 Đa Thải Đích Cáp Đạt
Duo Căi De Ha Dá
03.西藏之恋 Tây Tạng Chi Luyến
Xi Cáng Zhi Liàn
04.月光下的布达拉 Nguyệt Quang Hạ Đích Bố Đạt Lạp
Yuè Guang Xià De Bù Dá La
05.梦中的唐古拉 Mộng Trung Đích Đường Cổ Lạp
Mèng Zhòng Dì Táng Gŭ La
06.卓玛 Trác Mã
Zhuó Mă
07.走出喜马拉雅 Tẩu Xuất Hỉ Mã Lạp Nhã
Zǒu Chu Xĭ Mă La Yă
08.水中月亮 Thủy Trung Nguyệt Lượng
Shuĭ Zhong Yuè Liàng
09.香巴拉并不遥远 Hương Ba Lạp Tịnh Bất Diêu Viễn
Xiang Ba La Bìng Bù Yáo Yuăn
10.花湖 Hoa Hồ
Hua Hú
11.天上西藏 Thiên Thượng Tây Tạng
Tian Shàng Xi Cáng
12.坐上火车去拉萨 Tọa Thượng Hỏa Xa Khứ Lạp Tát
Zuò Shàng Huǒ Che Qù La Sà

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE