-->

User config

Search

Categories

[Matouqin] Saqi Latu - Ma Tou Qin - Le Yan (乐宴 Nhạc Yến) (2010) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 20, 2010 with 0 Comments
Saqi Latu - Ma Tou Qin - Le Yan
萨其拉图 - 马头琴 - 乐宴
Tát Kỳ Lạp Đồ - Mã Đầu Cầm - Nhạc Yến
| WAV+CUE | 352 MB | Matouqin/Instrumental | 2010 |

专辑名称:马头琴《乐宴》
演员:萨其拉图
出品公司:威扬唱片
发行日期:2010-03-09
ISRC:CN- F20-09-0159-0/A.J6

Tracklist:
01 蒙古包 Mông Cổ Bao
Méng Gŭ Bao
02 呼伦贝尔大草原 Hô Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên
Hu Lún Bèi Ĕr Dà Căo Yuán
03 女人花 Nữ Nhân Hoa (Flower Woman)
Nǚ Rén Hua
04 天边 Thiên Biên
Tian Bian
05 鸿雁 Hồng Nhạn
Hóng Yàn
06 再回首 Tái Hồi Thủ
Zài Huí Shǒu
07 父亲的草原母亲的河 Phụ Thân Đích Thảo Nguyên Mẫu Thân Đích Hà
Fù Qin De Căo Yuán Mŭ Qin De Hé
08 我和草原有个约定 Ngã Hòa Thảo Nguyên Hữu Cá Ước Định
Wǒ Hé Căo Yuán Yǒu Gè Yue Dìng
09 草原夜色美 Thảo Nguyên Dạ Sắc Mỹ
Căo Yuán Yè Sè Mĕi
10 何日君再来 Hà Nhật Quân Tái Lai
Hé Rì Jun Zài Lái
11 神话 Thần Thoại (The Myth)
Shén Huà
12 送你一支玫瑰花 Tống Nễ Nhất Chi Mân Côi Hoa
Sòng Nĭ Yi Zhi Méi Gui Hua

PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE