User config

Search

Categories

[Bamboo Flute, Folk] Various Artists - First Flute Of China (中国第一笛) (2003) (2CD) [APE]

Posted by TUE on Aug 14, 2011 with 0 Comments
Various Artists - First Flute Of China (中国第一笛) (2003) (2CD)
| APE+CUE | 648 MB | Bamboo Flute, Folk, Instrumental | 2003 |

专辑中文名: 中国第一笛2CD
专辑英文名: First Flute Of China
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
发行时间: 2003年10月
ISRC :CN-F17-04-0150-0/A.J6

Tracklist:
CD1:
01. 情诗 Qíng Shī
Tình Thi
02. 姑苏行 Gū Sū Xíng
Gia Tô Hành
03. 苗岭的早晨 Miáo Lǐng De Zǎo Chen
Miêu Lĩnh Đích Tảo Thần
04. 鹧鸪飞 Zhè Gū Fēi
Chá Cô Phi
05. 喜相逢 Xǐ Xiāng Féng
Hỉ Tương Phùng
06. 妆台秋思 Zhuāng Tái Qiū Sī
Trang Đài Thu Tư
07. 双声恨 Shuāng Shēng Hèn
Song Thanh Hận
08. 梅花三弄 Méi Huā Sān Nòng
Mai Hoa Tam Lộng
09. 行云流水 Xíng Yún Liú Shuǐ
Hành Vân Lưu Thủy
10. 山鹰 Shān Yīng
Sơn Ưng
11. 牧民新歌 Mù Mín Xīn Gē
Mục Dân Tân Ca
12. 西沙可爱的故乡 Xī Shā Kě Ài De Gù Xiāng
Tây Sa Khả Ái Đích Cố Hương
13. 洞庭鱼米乡 Dòng Tíng Yú Mǐ Xiāng
Động Đình Ngư Mễ Hương
14. 水乡船歌 Shuǐ Xiāng Chuán Gē
Thủy Hương Thuyền Ca

CD2:
01. 苗岭的早晨 Miáo Lǐng De Zǎo Chen
Miêu Lĩnh Đích Tảo Thần
02. 牧民新歌 Mù Mín Xīn Gē
Mục Dân Tân Ca
03. 扬鞭催马运粮忙 Yáng Biān Cuī Mǎ Yùn Liáng Máng
Dương Tiên Thôi Mã Vận Lương Mang
04. 西沙, 可爱的家乡 Xī Shā,Kě Ài De Jiā Xiāng
Tây Sa,Khả Ái Đích Gia Hương
05. 洞庭鱼米乡 Dòng Tíng Yú Mǐ Xiāng
Động Đình Ngư Mễ Hương
06. 水乡船歌 Shuǐ Xiāng Chuán Gē
Thủy Hương Thuyền Ca
07. 骏马奔驰保边疆 Jùn Mǎ Bēn Chí Bǎo Biān Jiāng
Tuấn Mã Bôn Trì Bảo Biên Cương
08. 帕米尔的春天 Pà Mǐ Ěr De Chūn Tiān
Mạt Mễ Nhĩ Đích Xuân Thiên
09. 月光下的凤尾竹 Yuè Guāng Xià De Fèng Wěi Zhú
Nguyệt Quang Hạ Đích Phượng Vĩ Trúc
10. 草原之夜 Cǎo Yuán Zhī Yè
Thảo Nguyên Chi Dạ
11. 挑担茶叶上北京 Tiāo Dàn Chá Yè Shàng Běi Jīng
Khiêu Đảm Trà Diệp Thượng Bắc Kinh
12. 竹楼情歌 Zhú Lóu Qíng Gē
Trúc Lâu Tình Ca
13. 沿着社会主义大道奔前方 Yán Zhe Shè Huì Zhǔ Yì Dà Dào Bēn Qián Fāng
Duyên Trước Xã Hội Chủ Nghĩa Đại Đạo Bôn Tiền Phương

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE