User config

Search

Categories

[Dizi/Folk] Du Cong - The Setting Sun Is Drunken (夕阳醉了) (2000) [WAV]

Posted by TUE on Jun 12, 2010 with 0 Comments
Du Cong - The Setting Sun Is Drunken
杜聪 - 竹笛恋曲 夕阳醉了
Đỗ Thông - Trúc Địch Luyến Khúc - Tịch Dương Túy Liễu
| WAV+CUE | 416 MB | Dizi/Folk/Instrumental | 2000 |

唱片名称:竹笛恋曲 夕阳醉了
竹笛演奏:杜聪
发行公司:中国唱片广州公司出版
ISRC:CN-F13-99-327-00/A.J6
发行日期:2000

Tracklist:
01 把悲伤留给自己 Bả Bi Thương Lưu Cấp Tự Kỷ
Bă Bei Shang Liù Gĕi Zì Jĭ
02 让我欢喜让我优 Nhượng Ngã Hoan Hỉ Nhượng Ngã Ưu
Ràng Wǒ Huan Xĭ Ràng Wǒ You
03 耶利亚女郎 Da Lợi Á Nữ Lang
Ye Lì Yà Nǚ Láng
04 牵手 Khiên Thủ
Qian Shǒu
05 夕阳醉了 Tịch Dương Túy Liễu
Xì Yáng Zuì Liăo
06 味道 Vị Đạo
Wèi Dào
07 泉水叮咚 Tuyền Thủy Đinh Đông
Quán Shuĭ Ding Dōng
08 北风吹 Bắc Phong Xuy
Bĕi Feng Chui
09 花儿为什么这样红 Hoa Nhân Vi Thậm Yêu Giá Dạng Hồng
Hua Ér Wèi Shén Me Zhè Yàng Hóng
10 妹妹找哥泪花流 Muội Muội Hoa Ca Lệ Hoa Lưu
Mò Mò Zhăo Ge Lèi Hua Liú
11 黄土高坡 Hoàng Thổ Cao Pha
Huáng Tŭ Gao Bo 00:03:56
12 我热恋的故乡 Ngã Nhiệt Luyến Đích Cố Hương
Wǒ Rè Liàn De Gù Xiang
13 乡恋 Hương Luyến
Xiang Liàn
14 九妹 Cửu Muội
Lè Mò
15 少年壮志不言愁 Thiếu Niên Tráng Chí Bất Ngôn Sầu
Shào Nián Zhuàng Zhì Bù Yán Chóu

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE