-->

User config

Search

Categories

[Guzheng/Folk] VA - Liang Zhu Guzheng (梁祝古筝 Lương Chúc Cổ Tranh) (1995) [FLAC]

Posted by TUE on Jun 30, 2010 with 0 Comments
VA - Liang Zhu Guzheng (梁祝古筝 Lương Chúc Cổ Tranh)
| FLAC (Tracks+Cue+Log) | 347 MB | Guzheng/Instrumental | 1995 |

Tracklist:
01 相思泪  (Lệ Tương Tư)
02 少年黄飞鸿 (Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng)
03 一水隔天涯 (Một Giọt Nước Chia Cắt Chân Trời)
04 分飞燕 (Phân Phi Nhạn)
05 万恶淫为首 (Tà Dâm Là Đỉnh Của Tội Ác)
06 公子多情 (Công Tử Đa Tình)
07 相识也是缘分 (Quen Biết Cũng Là Duyên Phận)
08 忘尽心中情 (Quên Đi Tình Trong Tim)
09 归帆 (Cánh Buồm Trở Lại)
10 少年慈禧 (Thời Niên Thiếu Của Từ Hy)
11 在水中央 (Trong Lòng Nước)
12 我是痴情无限 (Tôi Là Kẻ Si Tình Vô Hạn)
13 用爱将心偷 (Lấy Tình Yêu Đánh Cắp Trái Tim Em)
14 只有情永在 (Chỉ Có Tình Yêu Là Còn Mãi Mãi)

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE