-->

User config

Search

Categories

[Dizi, Folk] Du Cong - Girl Vagrant For Singing (天涯歌女 Thiên Nhai Ca Nữ) (1999) [APE]

Posted by TUE on Aug 4, 2010 with 0 Comments
Du Cong - Girl Vagrant For Singing (天涯歌女 Thiên Nhai Ca Nữ)
| APE (Tracks) | 423 MB | Dizi, Folk, Instrumental | 1999 |

专辑中文名: 中國民歌音樂 竹笛 天涯歌女
竹笛演奏: 杜聰
出版社: 中国唱片广州公司

Tracklist:
01- 草原情歌 Cǎo Yuán Qíng Gē
Thảo Nguyên Tình Ca
02- 回娘家 Huí Niáng Jia
Hồi Nương Gia
03- 南泥湾 Nán Ní Wān
Nam Nê Loan
04- 在那桃花盛开的地方 Zài Nà Táo Huā Shèng Kāi De Dì Fāng
Tại Na Đào Hoa Thịnh Khai Đích Địa Phương
05- 牧羊的姑娘 Mù Yáng De Gū Niáng
Mục Dương Đích Cô Nương
06- 天涯歌女 Tiān Yá Gē Nǚ
Thiên Nhai Ca Nữ
07- 送情郎 Sòng Qíng Láng
Tống Tình Lãng
08- 牡丹之歌 Mǔ Dan Zhī Gē
Mẫu Đan Chi Ca
09- 信天遊 Xìn Tiān Yóu
Tín Thiên Du
10- 放风筝 Fàng Fēng Zheng
Phóng Phong Tranh
11- 走西口 Zǒu Xī Kǒu
Tẩu Tây Khẩu
12- 月亮弯弯照九洲 Yuè Liang Wān Wān Zhào Jiǔ Zhōu
Nguyệt Lượng Loan Loan Chiếu Cửu Châu
13- 草原上升起不落的太阳
Cǎo Yuán Shàng Shēng Qǐ Bù Luò De Tài Yáng
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương
14- 金瓶似的小山 Jīn Píng Sì De Xiǎo Shān
Kim Bình Tự Đích Tiểu Sơn
15- 金蛇狂舞 Jīn Shé Kuáng Wǔ
Kim Xà Cuồng Vũ

Bonus Tracks:
16. 一直是晴天 Yī Zhí Shì Qíng Tiān
Nhất Trực Thị Tình Thiên
17. 晚秋 Wǎn Qiū
Vãn Thu
18. 洗衣歌 Xǐ Yī Gē
Tẩy Y Ca

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE