User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - Hi-Fi SHOWCASE - Legend Of Melodies From Heaven (天音传奇) (2006) [APE]

Posted by TUE on Nov 19, 2010 with 0 Comments
Hi-Fi SHOWCASE - Legend Of Melodies From Heaven
天音传奇 Thiên Âm Truyền Kì
| APE+CUE (369 MB) | Chinese Instrumental Music | 2006 |
| Guzheng, Erhu, Guqin, Hulusi, Dizi, Pipa, Matouqin, Piano, Saxophone |

专辑中文名: 天音传奇
艺术家: 纯音乐
资源格式: APE
发行时间: 2006年10月
地区: 大陆

Tracklist:
01. 女人花  -  选自 (神话 - 非凡女子民乐组合)
Nǚ Rén Huā - Xuǎn Zì (Shén Huà-Fēi Fán Nǚ Zǐ Mín Yuè Zǔ Hé)
Nữ Nhân Hoa - Tuyển Tự (Thần Thoại-Phi Phàm Nữ Tử Dân Nhạc Tổ Hợp)

02. 蒙古人  -  选自 (马头琴 - 我从草原来)
Měng Gǔ Rén - Xuǎn Zì (Mǎ Tóu Qín-Wǒ Cóng Cǎo Yuán Lái)
Mông Cổ Nhân - Tuyển Tự (Mã Đầu Cầm-Ngã Tùng Thảo Nguyên Lai)

03. 香格里拉  -  选自 (天域胡琴)
Xiāng Gé Lǐ Lā - Xuǎn Zì (Tiān Yù Hú Qin)
Hương Cách Lí Lạp - Tuyển Tự (Thiên Vực Hồ Cầm)

04. 草原之夜  -  选自 (葫芦丝 Vol.1)
Cǎo Yuán Zhī Yè - Xuǎn Zì (Hú Lu Sī Vol.1)
Thảo Nguyên Chi Dạ - Tuyển Tự (Hồ Lô Ti Vol.1)

05. 高山流水  -  选自 (古筝 - 王昌元)
Gāo Shān Liú Shuǐ - Xuǎn Zì (Gǔ Zhēng-Wáng Chāng Yuán)
Cao Sơn Lưu Thủy - Tuyển Tự (Cổ Tranh-Vương Xương Nguyên)

06. 十面埋伏  -  选自 (琵琶 - 十面埋伏)
Shí Miàn Mái Fú - Xuǎn Zì (Pí Pa-Shí Miàn Mái Fú)
Thập Diện Mai Phục - Tuyển Tự (Tỳ Bà-Thập Diện Mai Phục)

07. 秦王点兵  -  选自 (绎州大鼓)
Qín Wáng Diǎn Bīng - Xuǎn Zì (Yì Zhōu Dà Gǔ)
Tần Vương Điểm Binh - Tuyển Tự (Dịch Châu Đại Cổ)

08. 流水  -  选自 (古琴名曲)
Liú Shuǐ - Xuǎn Zì (Gǔ Qín Míng Qǔ)
Lưu Thủy - Tuyển Tự (Cổ Cầm Danh Khúc)

09. 遁逝  -  选自 (天唤玄音 - 埙)
Dùn Shì - Xuǎn Zì (Tiān Huàn Xuán Yīn-Xūn)
Độn Thệ - Tuyển Tự (Thiên Hoán Huyền Âm-Xun)

10. 江河水  -  选自 (二胡 - 闵惠芬)
Jiāng Hé Shuǐ - Xuǎn Zì (Èr Hú-Mǐn Huì Fēn)
Giang Hà Thủy - Tuyển Tự (Nhị Hồ-Mẫn Huệ Phân)

11. 驼铃  -  选自 (竹笛雅韵)
Tuó Líng - Xuǎn Zì (Zhú Dí Yǎ Yùn)
Đà Linh - Tuyển Tự (Trúc Địch Nhã Vận)

12. 天鹅  -  选自 (大提琴名曲)
Tiān É - Xuǎn Zì (Dà Tí Qín Míng Qǔ)
Thiên Nga - Tuyển Tự (Đại Đề Cầm Danh Khúc)

13. 匈牙利狂想曲第六号 ( 李斯特) -  选自 (钢琴十大名曲)
Xiōng Yá Lì Kuáng Xiǎng Qǔ Dì Liù Hào (Lǐ Sī Tè) - Xuǎn Zì (Gāng Qín Shí Dà Míng Qǔ)
Hung Nha Lợi Cuồng Tưởng Khúc Đệ Lục Hiệu (Lý Tư Đặc) - Tuyển Tự (Cương Cầm Thập Đại Danh Khúc)

14. 天亮了  -  选自 (萨克斯 2006)
Tiān Liàng Le - Xuǎn Zì (Sà Kè Sī 2006)
Thiên Lượng Liễu - Tuyển Tự (Tát Khắc Tư 2006)

15. 月光饭店  -  选自 (水疗音乐 Spa)
Yuè Guāng Fàn Diàn - Xuǎn Zì (Shuǐ Liáo Yīn Yuè SPA)
Nguyệt Quang Phạn Điếm - Tuyển Tự (Thủy Liệu Âm Nhạc SPA)


4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE