User config

Search

Categories

[Folk/Erhu] Xu Hui (徐慧) - Moonlight Flower (花月夜 Hoa Nguyệt Dạ) (2009) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jun 24, 2009 with 0 Comments
Xu Hui - Moonlight Flower (2009)
Từ Tuệ (徐慧) - Nhị Hồ Dư Bản Hồ (二胡舆板胡) - Hoa Nguyệt Dạ (花月夜)
| WAV+CUE | 314MB | Folk, Erhu, Instrumental | Modern Records |

专辑中文名: 花·月夜(二胡与板胡)
艺术家: 徐慧
音乐类型: 民乐
发行时间: 2009年11月24日

Tracklist:
1. 月夜 劉天華 Nguyệt Dạ - Lưu Thiên Hoa
Yuè Yè - Liú Tian Huá
2. 一枝花 Nhất Chi Hoa
Yi Zhi Hua
3. 如來夢 之三-火 Như Lai Mộng - Chi Tam - Hỏa
Rú Lái Mèng - Zhi San - Huǒ
4. 良宵 劉天華 Lương Tiêu - Lưu Thiên Hoa
Liáng Xiao - Liú Tian Huá
5. 病中吟 劉天華 Bệnh Trung Ngâm - Lưu Thiên Hoa
Recitation In Sickness (Bing Zhong Yin) - Liú Tian Huá
6. 雙闕 譚盾 Song Khuyết - Đàm Thuẫn
Shuang Que - Tán Dùn
7. 對口令 Đối Khẩu Lệnh
Duì Kǒu Lìng
8. 花梆子 Hoa Bang Tử
Hua Bang Zi

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft