User config

Search

Categories

[Dizi, Folk] Tan Yanjian - Fa Shao Shen Di (发烧神笛) (2005) [WAV]

Posted by TUE on Dec 2, 2011 with 0 Comments
Tan Yanjian - Fa Shao Shen Di
Đàm Viêm Kiện (谭炎健) - Phát Thiêu Thần Địch (发烧神笛)
| WAV+CUE | 453MB | Dizi, Folk, Instrumental | 2005 |

专辑中文名: 发烧神笛
艺术家: 谭炎健
版本: 太平洋影音公司
发行时间: 2005年
ISRC: CN-F12-05-311-00/A.J6
证书编号:XK29-006-0106
唱片编号:PCD-6405

Tracklist:
01. 在那东山上 Zài Nà Dōng Shān Shàng
Tại Na Đông Sơn Thượng
02. 牧羊姑娘 Mù Yáng Gū Niáng
Mục Dương Cô Nương
03. 美丽草原我的家 Měi Lì Cǎo Yuán Wǒ De Jiā
Mỹ Lệ Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
04. 青藏高原 Qīng Cáng Gāo Yuán
Thanh Tàng Cao Nguyên
05. 天堂 Tiān Táng
Thiên Đường
06. 映山红 Yìng Shān Hóng
Ánh Sơn Hồng
07. 草原之夜 Cǎo Yuán Zhī Yè
Thảo Nguyên Chi Dạ
08. 森吉德玛 Senji Dema
Sâm Cát Đức Mã
09. 闪亮的日子 Shǎn Liàng De Rì Zi
Thiểm Lượng Đích Nhật Tử
10. 月亮代表我的心 Yuè Liang Dài Biǎo Wǒ De Xīn
Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
11. 敖包相会 Áo Bāo Xiāng Huì
Ngạo Bao Tương Hội
12. 远飞的大雁 Yuǎn Fēi De Dà Yàn
Viễn Phi Đích Đại Nhạn
13. 荷花颂 Hé Huā Sòng
Hà Hoa Tụng
14. 我爱祖国的大草原 Wǒ Ài Zǔ Guó De Dà Cǎo Yuán
Ngã Ái Tổ Quốc Đích Đại Thảo Nguyên

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE