User config

Search

Categories

[Folk/Traditional] The Gift Of A Friend: VA - Zhong Guo Shi Da Gu Dian Ming Qu (中國十大古典名曲) (2007) [2CD] [FLAC]

Posted by TUE on Oct 1, 2011 with 3 Comments
Zhong Guo Shi Da Gu Dian Ming Qu (中國十大古典名曲) (2007) [2CD]
| FLAC (Tracks) | 776 MB | Folk/Traditional Music | Instrumental | Full Covers |
These 2 CDs are gifts of a friend. I re-upload and share it with everyone. Thanks chavalit-s so much for your support about the track listing! :D

Tracklist:
Disc 1
01 梁祝 Liáng Zhù
Lương Chúc
02 梅花三弄 Méi Huā Sān Nòng
Mai Hoa Tam Lộng
03 十面埋伏 Shí Miàn Mái Fú
Thập Diện Mai Phục
04 蘇武牧羊 Sū Wǔ Mù Yáng
Tô Vũ Mục Dương
05 阳光三选 Yáng Guāng Sān Xuǎn
Dương Quang Tam Tuyển
06 渔舟唱晚 Yú Zhōu Chàng Wǎn
Ngư Chu Xướng Vãn
07 昭君出塞 Zhāo Jūn Chū Sài
Chiêu Quân Xuất Tái
08 步步高 Bù Bù Gāo
Bộ Bộ Cao
09 春江花月夜 Chūn Jiāng Huā Yuè Yè
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
10 大浪淘沙 Dà Làng Táo Shā
Đại Lãng Đề Sa
11 二泉映月 Èr Quán Yìng Yuè
Nhị Tuyền Ánh Nguyệt
12 高山流水 ( 古筝) Gāo Shān Liú Shuǐ (Gǔ Zhēng)
Cao Sơn Lưu Thủy (Cổ Tranh)
13 江河水 Jiāng Hé Shuǐ
Giang Hà Thủy
14 将军令 Jiāng Jūn Lìng
Tương Quân Lệnh

Disc 2
01 彩云追月 Cǎi Yún Zhuī Yuè
Thải Vân Truy Nguyệt
02 出水莲 ( 古筝) Chū Shuǐ Lián (Gǔ Zhēng)
Xuất Thủy Liên (Cổ Tranh)
03 高山流水 Gāo Shān Liú Shuǐ
Cao Sơn Lưu Thủy
04 姑蘇行 Gū Sū Xíng
Gia Tô Hành
05 汉宫秋月 Hàn Gōng Qiū Yuè
Hán Cung Thu Nguyệt
06 花好月圆 Huā Hǎo Yuè Yuán
Hoa Hảo Nguyệt Viên
07 空山鸟语 Kōng Shān Niǎo Yǔ
Không San Điểu Ngữ
08 良宵 Liáng Xiāo
Lương Tiêu
09 流水行云 Liú Shuǐ Xíng Yún
Lưu Thủy Hành Vân
10 满江红 Mǎn Jiāng Hóng
Mãn Giang Hồng
11 苗岭的早晨 Miáo Lǐng De Zǎo Chen
Miêu Lĩnh Đích Tảo Thần
12 平湖秋月 Píng Hú Qiū Yuè
Bình Hồ Thu Nguyệt
13 平沙落雁 Píng Shā Luò Yàn
Bình Sa Lạc Nhạn
14 庆丰收 Qìng Fēng Shōu
Khánh Phong Thu
15 赛马 Sài Mǎ
Trại Mã
16 喜洋洋 Xǐ Yáng Yáng
Hỉ Dương Dương
17 阳春白雪 áng Chūn Bái Xuě
Dương Xuân Bạch Tuyết
18 黎族舞曲 Lí Zú Wǔ Qǔ
Lê Tộc Vũ Khúc

©The Gift From AnhNguyen
MC 1 2 | BD 1 2 | MG 1 2 | Demo |
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Disc 1

  01 梁祝
  02 梅花三弄
  03 十面埋伏
  04 蘇武牧羊
  05 陽光三选
  06 漁舟唱晚
  07 昭君出塞
  08 步步高
  09 春江花月夜
  10 大浪淘沙
  11 二泉映月
  12 高山流水 (古箏)
  13 江河水
  14 將軍令


  Disc 2

  01 彩雲追月
  02 出水莲 (古筝)
  03 高山流水
  04 姑蘇行
  05 漢宮秋月
  06 花好月圓
  07 空山鸟语
  08 良宵
  09 流水行云
  10 满江红
  11 苗嶺的早晨
  12 平湖秋月
  13 平沙落雁
  14 慶豐收
  15 賽馬
  16 喜洋洋
  17 陽春白雪
  18 黎族舞曲

  ReplyDelete
 2. @chavalit-s: Thanks so much for your support about the track listing!

  ReplyDelete
 3. Album này hay quá, nhưng có nhiều bài bị lỗi đứt quãng. Nếu bạn có album này mà ko bị lỗi thì tuyệt quá. Có nhiều bài phải nói chơi đàn cực khó.

  ReplyDelete