-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Fu Na (付娜) - Impression - The Ink Danqing (国乐印象·水墨丹青) (2013) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 8, 2014 with 5 Comments
Fu Na (付娜) - Impression - The Ink Danqing (国乐印象·水墨丹青)
Phó Na - Quốc Nhạc Ấn Tượng - Thủy Mặc Đan Thanh
| WAV+CUE | 364MB | Guzheng/Folk/Instrumental | 2013 |

专辑名称:国乐印象•水墨丹青
专辑艺人:付娜
发行公司:天艺文化传播有限公司
出版公司:齐鲁电子音像出版社
ISBN:978-7-88435-606-5
发行时间:2013年12月

Tracklist:
01.因为爱情 Because Of Love
Nhân Vị Ái Tình
02.刀剑如梦 The Sword Is Like A Dream
Đao Kiếm Như Mộng
03.蒙古人 Mongolian
Mông Cổ Nhân
04.月亮升起来 The Rising Moon
Nguyệt Lượng Thăng Khởi Lai
05.梦江南 Dream In The South
Mộng Giang Nam
06.倩女幽魂 Attractive Female Ghost
Thiến Nữ U Hồn
07.童年的小摇车 The Bassinet In Childhood
Đồng Niên Đích Tiểu Diêu Xa
08.卖花姑娘 The Flower Girl
Mại Hoa Cô Nương
09.滚滚红尘 Red Dust
Cổn Cổn Hồng Trần
10.水中花 Water Flower
Thủy Trung Hoa
11.发如雪 The Ash Of Time
Phát Như Tuyết
12.卓玛 Droma
Trác Mã

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Fu Na - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲) (2004) [APE]
Fu Na - The Guzheng Is Red I (筝红壹·不了情) (2004) [WAV]
Fu Na - The Guzheng Is Red II (筝红贰·胭脂扣) (2005) [FLAC]
Fu Na - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌) (2007) [WAV]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) (2007) [APE]
Fu Na - Zheng Buddha (佛筝) (2008) [FLAC]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) II (2008) [APE]
Fu Na - Plum Blossom (梅花引) (2008) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV (2006) [APE]
Fu Na - Magical Zheng (神筝 Thần Tranh) (2006) [APE]
Fu Na & Huang Jiang Qin - Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [FLAC]
Fu Na & Gao Zhi Jian - Face To Face III (Guzheng VS Violoncello) (2009) [APE]
Fu Na - Zheng Gu (筝鼓 Tranh Cổ) (2009) [FLAC]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na & Yang Xian - Golden Miracle (金色奇迹) (2014) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
Fu Na - In Love (相恋 Tương Luyến) (2016) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Thanks!!! another gem from Fu Na..

  ReplyDelete
 2. Album này Track 2 nghe hay lắm :D

  ReplyDelete
 3. Album hay lắm , lần đầu tải album đàn tranh nhưng cái album này đàn tranh ko trội lên . nghe nhiều loại nhạc cụ hay

  ReplyDelete
 4. Cái loại sáo trong bài đao kiếm như mộng là sáo gì vậy bạn

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sáo đó là Dizi (Địch tử, sáo ngang), bác có thể tìm các CD cùa nhạc cụ này ở đây:
   https://www.relaxingworld.org/search/label/Dizi (笛子)

   Còn đây là nhạc cụ Dongxiao (Động tiêu, sáo dọc):
   https://www.relaxingworld.org/search/label/Dong Xiao (洞箫)

   Delete