Friday, February 13, 2009

[Violin] Zhang Yi & Ka Luo Er - The First Chemical Element V (2006) [FLAC]

Zhang Yi & Ka Luo Er - The First Chemical Element V
| FLAC+CUE | 351 MB | Violin/Instrumental | 2006 |

专 辑:《第一元素 V 小提琴》
艺 人:张毅/卡洛儿
类 别:DSD
公 司:妙音唱片
出版时间:2006/5/8

Tracklist:
01.花儿为什么这样红 Hoa Nhân Vi Thậm Yêu Giá Dạng Hồng
Hua Ér Wèi Shén Me Zhè Yàng Hóng
02.绿袖子 Lục Tụ Tử
Lǜ Xiù Zi
03.假如我是真的 Giả Như Ngã Thị Chân Đích
Jiă Rú Wǒ Shì Zhen De
04.寂静之声 Tịch Tĩnh Chi Thanh
Jì Jìng Zhi Sheng
05.渔家姑娘在海边 Ngư Gia Cô Nương Tại Hải Biên
Yú Jia Gu Niáng Zài Hăi Bian
06.当我们年青 Đương Ngã Môn Niên Thanh
Dang Wǒ Men Nián Qing
07.三十里铺 Tam Thập Lý Phô
San Shí Lĭ Pù
08.末代皇帝插曲 Mạt Đại Hoàng Đế Sáp Khúc
Mò Dài Huáng Dì Cha Qu
09.摇篮曲 Diêu Lam Khúc
Yáo Lán Qu
10.送别 Tống Biệt
Sòng Bié
11.鸽子 Cáp Tử
Ge Zi
12.牧歌 Mục Ca
Mù Ge
13.假如爱有天意 Giả Như Ái Hữu Thiên Ý
Jiă Rú Ài Yǒu Tian Yì

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Zhen Ni & Gao Zhijian - The First Element I (Cello/Vocal) (2005) [FLAC]
Huang Jiangqin - The First Element II (Erhu) (2005) [FLAC]
Xie Dongxiao & Ka Luo-er - The First Element III (Guqin) (2006) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo-er - The First Element IV (Guzheng) (2006) [APE]
Zhang Yi & Ka Luo-er - The First Element V (Violin) (2006) [FLAC]
Chen Xiaoping & Wang Jun - The First Element VI (Guitar) (2006) [FLAC]
Miao Xiaozheng & Wang Jun - The First Element VII (Pipa/Vocal) (2006) [FLAC]
Huang Jiangqin & Wang Jun - The First Element VIII (Erhu/Vocal) (2006) [FLAC]
Liu Guoqiang & Wang Jun - The First Element IX (Xiao) (2007) [FLAC]
Chen Jiarong & Wang Jun - The First Element X (Saxophone) (2008) [FLAC]
Li Juan - The First Element XI (Flute) (2017) [WAV]
Zhang Yi - Mellifluent Bowstring (戏弓) (2002) [WAV]
Zhang Yi - Fall In Love Awhile Hear Vol1-2-3 (2005-2007) [WAV]
Zhang Yi - Fall In Love Awhile Hear Vol4 (2017) [WAV]
If you enjoy my work and would like to support me, please click Ads in the videos. Thanks!

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment