-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Various Artists - Romantic Erhu (浪漫二胡) (2009) (3CD) [MP3/320K]

Posted by Trung Tue on Jan 15, 2010 with 2 Comments
Various Artists - Romantic Erhu (浪漫二胡) (2009) (3CD)
| MP3/320Kbps | 515 MB | Erhu, Easy Listening, Instrumental |

专辑名称:浪漫二胡
专辑演唱:群星
出版社:山东文化音像出版社
ISRC:CN-E26-08-699-00/A.J6
发行时间:2009

Tracklist:
Romantic Erhu CD1
01 青花瓷 Thanh Hoa Từ
Qing Hua Cí
02 千里之外 Thiên Lý Chi Ngoại
Qian Lĭ Zhi Wài
03 菊花台 Cúc Hoa Đài
Jú Hua Tái
04 秋天不回来 Thu Thiên Bất Hồi Lai
Qiu Tian Bù Huí Lái
05 香水有毒 Hương Thủy Hữu Độc
Xiang Shuĭ Yǒu Dú
06 今天你要嫁给我 Kim Thiên Nễ Yếu Giá Cấp Ngã
Jin Tian Nĭ Yào Jià Gĕi Wǒ
07 月亮之上 Nguyệt Lượng Chi Thượng
Yuè Liàng Zhi Shàng
08 死了都要爱 Tử Liễu Đô Yếu Ái
Sĭ Liăo Dou Yào Ài
09 蝴蝶泉边 Hồ Điệp Tuyền Biên
Hú Dié Quán Bian
10 东风破 Đông Phong Phá
Dong Feng Pò
11 记事本 Kí Sự Bổn
Jì Shì Bĕn
12 星语心愿 Tinh Ngữ Tâm Nguyện
Xing Yŭ Xin Yuàn
13 黄昏 Hoàng Hôn
Huáng Hun
14 吻和泪 Vẫn Hòa Lệ
Wĕn Hé Lèi
15 棋子 Kỳ Tử
Qí Zi

Romantic Erhu CD2
01 朋友 Bằng Hữu
Péng Yǒu
02 把悲伤留给自己 Bả Bi Thương Lưu Cấp Tự Kỷ
Bă Bei Shang Liù Gĕi Zì Jĭ
03 流浪歌 Lưu Lãng Ca
Liú Làng Ge
04 小芳 Tiểu Phương
Xiăo Fang
05 我不想说 Ngã Bất Tưởng Thuyết
Wǒ Bù Xiăng Shuo
06 晚秋 Vãn Thu
Wăn Qiu
07 水中花 Thủy Trung Hoa
Shuĭ Zhong Hua
08 吻别 Vẫn Biệt
Wĕn Bié
09 谢谢你的爱 Tạ Tạ Nễ Đích Ái
Xiè Xiè Nĭ De Ài
10 好男人 Hảo Nam Nhân
Hǎo Nán Rén
11 你怎么舍得我难过 Nễ Chẩm Ma Xả Đắc Ngã Nan Quá
Nĭ Zĕn Me Shě De Wǒ Nán Guò
12 味道 Vị Đạo
Wèi Dào
13 一千零一夜 Nhất Thiên Linh Nhất Dạ
Yi Qian Líng Yi Yè
14 祝福 Chúc Phúc
Zhù Fú
15 用心良苦 Dụng Tâm Lương Khổ
Yòng Xin Liáng Kŭ
16 祝你平安 Chúc Nễ Bình An
Zhù Nĭ Píng An
17 哭砂 Khốc Sa
Ku Sha

Romantic Erhu CD3
01 风中有朵雨做的云 Phong Trung Hữu Đóa Vũ Tố Đích Vân
Feng Zhong Yǒu Duǒ Yŭ Zuò De Yún
02 爱相随 Ái Tương Tùy
Ài Xiāng Suí
03 让我一次爱个够 Nhượng Ngã Nhất Thứ Ái Cá Cú
Ràng Wǒ Yi Cì Ài Gè Gòu
04 一言难尽 Nhất Ngôn Nan Tận
Yi Yán Nán Jìn
05 领悟 Lĩnh Ngộ
Lĭng Wù
06 偏偏喜欢你 Thiên Thiên Hỉ Hoan Nễ
Pian Pian Xĭ Huan Nĭ
07 一起走过的日子 Nhất Khởi Tẩu Quá Đích Nhật Tử
Yi Qĭ Zǒu Guò De Rì Zi
08 有谁共鸣 Hữu Thùy Cộng Minh
Yǒu Shéi Gòng Míng
09 选择 Tuyển Trạch
Xuăn Zé
10 但愿人长久 Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu
Dàn Yuàn Rén Cháng Jiǔ
11 明天你是否依然爱我 Minh Thiên Nễ Thị Phủ Y Nhiên Ái Ngã
Míng Tian Nĭ Shì Fǒu Yi Rán Ài Wǒ
12 驿动的心 Dịch Động Đích Tâm
Yì Dòng De Xin
13 漫步人生路 Mạn Bộ Nhân Sanh Lộ
Màn Bù Rén Sheng Lù
14 在水一方 Tại Thủy Nhất Phương
Zài Shuĭ Yi Fang
15 月亮代表我的心 Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
Yuè Liàng Dài Biăo Wǒ De Xin
16 夜来香 Dạ Lai Hương
Yè Lái Xiang
17 我只在乎你 Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
Wǒ Zhi Zài Hu Nĭ
18 小城故事 Tiểu Thành Cố Sự
Xiăo Chéng Gù Shì
19 何日君再来 Hà Nhật Quân Tái Lai
Hé Rì Jun Zài Lái

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE