-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] He Qi Wen - Chrysanthemums Terrace (菊花台 Ju Hua Tai) (2009) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Jun 3, 2010 with 3 Comments
He Qi Wen - Chrysanthemums Terrace (Ju Hua Tai)
Hà Ỷ Văn (何绮雯) - Cúc Hoa Đài (菊花台)
| FLAC+CUE | 260 MB | Guzheng/Instrumental | Full Covers | 2009 |

专辑名称:菊花台(古筝演奏)
专辑艺人:何绮雯
发行公司:雨林音乐制作有限公司
出版公司:广东音像出版社
ISRC:CN-F28-09-390-00/A.J6
发行时间:2009年02月

Tracklist:
01. 菊花台 Cúc Hoa Đài
Chrysanthemums Terrace
02. 用爱将心偷 Dụng Ái Tương Tâm Thâu
Steal Your Heart By Love
03. 顺流逆流 Thuận Lưu Nghịch Lưu
Time and Tide
04. 逝去的诺言 Thệ Khứ Đích Nặc Ngôn
The Forgotten Promise
05. 不装饰你的梦 Bất Trang Sức Nễ Đích Mộng
Don't Decorate Your Dream
06. 北国之春 Bắc Quốc Chi Xuân
Spring In Northland
07. 梦江南 Mộng Giang Nam
Dream Of Southern China
08. 盼三年 Phán Tam Niên
Three Years
09. 忘尽心中情 Vong Tận Tâm Trung Tình
Forget All The Love In My Heart
10. 青花瓷 Thanh Hoa Từ
Blue And White Porcelain
11. 旧梦不须记 Cựu Mộng Bất Tu Kí
Dreams Do Not Have To Remember
12. 心债 Tâm Trái
Heart Debt
13. 人生何处不相逢 Nhân Sanh Hà Xứ Bất Tương Phùng
Life Where Does Not Meet
14. 似是故人来 Tự Thị Cố Nhân Lai
Si Shi Gu Ren Lai
15. 铁血丹心 Thiết Huyết Đan Tâm
Iron Blood and Loyal Heart

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Album này không nên bỏ qua nhé các bạn!

    ReplyDelete
  2. [REUPLOAD] He Qi Wen - Guzheng - Chrysanthemums Terrace (菊花台) (2009) [FLAC]

    ReplyDelete