-->

User config

Search

Categories

[Guitar/New Age] VA - Guitar Yan Zou - Dong Fang Guitar Wang (东方吉它王) (2001) [APE]

Posted by TUE on Apr 22, 2011 with 0 Comments
VA - Guitar Yan Zou - Dong Fang Guitar Wang
| APE (Tracks) | 305 MB | Guitar/New Age/Instrumental | 2001 |

专辑:吉它演奏《东方吉它王》
发行公司:广东船夫唱片有限公司
出版:河北音像出版社
发行时间:2001
ISRC:CN-C12-01-368-00/A.J6

Tracklist:
01、 滚滚红尘 Red Dust
Cổn Cổn Hồng Trần
02、 似是故人来 Sì Shì Gù Rén Lái
Tự Thị Cố Nhân Lai
03、 人生何处不相逢 Life Where Does Not Meet
Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng
04、 情深义更深 Qíng Shēn Yì Gēng Shēn
Tình Thẩm Nghị Canh Thâm
05、 别假装舍不得 Bié Jiǎ Zhuāng Shě Bu De
Biệt Giả Trang Xả Bất Đắc
06、 你是我一辈子的爱 Eternal Love
Nễ Thị Ngã Nhất Bối Tử Đích Ái
07、 客途秋恨 Song Of The Exile
Khách Đồ Thu Hận
08、 情商 Qíng Shāng
Tình Thương
09、 不可不信缘 Believe Affinity
Bất Khả Bất Tín Duyên
10、 不了情 Bù Le Qíng
Bất Liễu Tình
11、 盼三年 Pàn Sān Nián
Phán Tam Niên
12、 今宵多珍重 This Precious Night
Kim Tiêu Đa Trân Trọng
13、 往日情 Yesterday's Love
Vãng Nhật Tình
14、 蓝与黑 Lán Yǔ Hēi
Lam Dữ Hắc

YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE