User config

Search

Categories

[Erhu/Folk] Zhu Changyao (朱昌耀) - The Hi-Fi World Of Chinese Music - Great Tunes Of Erhu (1997) [APE]

Posted by Trung Tue on May 20, 2009 with 1 Comments
Zhu Changyao - The Hi-Fi World Of Chinese Music - Great Tunes Of Erhu
| APE+CUE | 291MB | Erhu, Traditional, Folk, Instrumental | 1997 |

专辑中文名: 中国音乐发烧天碟之二胡传真
艺术家: 朱昌耀
发行时间: 1997年03月01日

Tracklist:
1.二泉映月 Nhị Tuyền Ánh Nguyệt
Moon Reflects On Erh-Chuan Spring
2.空山鸟语 Không San Điểu Ngữ
Kong Shan Niăo Yŭ
3.听松 Thính Tùng
Ting Song
4.汉宫秋月 Hán Cung Thu Nguyệt
Hàn Gong Qiu Yuè
5.流波曲 Lưu Ba Khúc
Liú Bo Qu
6.长想思 Trường Tưởng Tư
Cháng Xiăng Si
7.良霄 Lương Tiêu
Liáng Xiao
8.病中吟 Bệnh Trung Ngâm
Bìng Zhong Yín
9.扬州小调 Dương Châu Tiểu Điều
Yáng Zhou Xiăo Diào
10.江南春色 Giang Nam Xuân Sắc
Jiang Nán Chun Sè
11.苏南小曲 Tô Nam Tiểu Khúc
Su Nán Xiăo Qu
12.赛马 Tái Mã
Sài Mă
13.江河水 Giang Hà Thủy
Jiang Hé Shuĭ

CM | BD | MG | Demo |


The Hi-Fi World Of Chinese Music:
[Erhu] Zhu Chang Yao - Great Tunes Of Erhu (1997) [APE]
[Erhu] Zhang Lu Lu - Yuan Hu·Qi Qi (2008) [WAV]
[Dizi] Wu Guo Zhong - Zui Di·You Yang (2008) [WAV]
[Guzheng] He Qi Wen - Qing Zheng·Piao Yi (2008) [WAV]
[Guqin] Ma Chang Sheng - Qin Tiao·Kong Ling (2008) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. [New Link] The Hi-Fi World of Chinese Music - Great Tunes of Erhu (1997) [APE]

    ReplyDelete